Kundehistorie

Gjensidige Forsikring

Fra manuel administration til automatisk advisering!

Gjensidige Forsikring i Danmark er en filial af Gjensidige Forsikring ASA – Norges største og blandt skandinaviens fire største skadeforsikringsselskaber med aktiviteter i Norge, Sverige, Danmark og Baltikum. Gjensidige Forsikring tilbyder forsikring til private, erhverv, landbrug og den offentlige sektor.

Gjensidiges overordnede mål er at være det mest kundeorienterede selskab i forsikringsbranchen. Koncernen prioriterer lønsomhed frem for vækst.

I den danske filial af Gjensidige Forsikring er der ca 500 engagerede medarbejdere.

For Gjensidige Forsikring var det essentielt at få automatiseret samtlige arbejdsgange i administrationen, så de valgte at udvide ProMark-løsningen med ProNotify til automatisk advisering for at få større udbytte af løsningen.

Gjensidige Forsikring

”Vi har outsourcet vores lønadministration og ønsker at undgå manuelle arbejdsgange både for administration og medarbejdere. En del af svaret var en udvidelse af den eksisterende ProMark procesunderstøttelse med anvendelse af ProNotify, dvs. automatisk påmindelse for lederne ved manglende godkendelser og tilsvarende for medarbejderne med manglende registreringer. Samtidig er lønrapporteringen blevet mere smidig og korrekt.”

Kenneth Ruby Jensen
Afdelingsdirektør, HR Nordic, Gjensidige Forsikring


Gjensidige Forsikring

Udfordringen

 • For mange manuelle administrative arbejdsgange
 • Svært at overholde deadlines ifm. lønkørsel og opfølgning på fravær
 • Manglende stemplinger og godkendelser og rettidig indrapportering af kilometerregnskab
 • For lidt opfølgning på sygefravær

Projektomfang og succeskriterier

 • Projektet omfatter ca. 480 medarbejdere
 • Tid, besvær og manuelle indsatser i administrationen skal reduceres
 • Antallet af manglende stemplinger, godkendelse og indrapporteringer skal reduceres, og sygefraværet skal mindskes

Metoder

 • ProTime til tidsregistrering
 • ProJect til projektregistrering
 • ProNotify, som administrerer adviseringer omkring manglende stemplinger eller for meget sygefravær, og faciliterer opfølgning inden for deadlines
   

Kunden opnåede

 • Administrationen skal ikke bruge tid på at følge op over for dem, der har glemt registreringer; det er automatiseret med ProNotify
 • Modtagerne af påmindelserne får bedre tid til at udføre opgaven, da påmindelserne ikke sendes i sidste øjeblik, men på et fastlagt tidspunkt

Primære resultater

 • Højere effektivitet og produktivitet
 • Sparet tid og besvær gennem automatisering af arbejdsgange samt processer uden manuel indsats i lønadministrationen
 • Mere smidig og korrekt lønrapportering