KUNDEHISTORIE

Dansac

Succesfuld implementering af ProMark hos Dansac A/S

Projektet hos Dansac må betragtes som et mønsterprojekt for valg og implementering af et IT-system.

Dansac A/S implementerede ProMark for 190 timelønnede på godt 2 måneder takket være god planlægning, stram styring og en engageret projektgruppe. Projektet hos Dansac må betragtes som et mønsterprojekt for valg og implementering af et IT-system. Nøgleordene i projektet var forberedelse, involvering, styring og opfølgning. Og ved at holde implementeringen på godt 2 måneder, kunne fokus holdes i hele forløbet.

God forberedelse lagde grunden til succesen

Da man i lønadministrationen blev klar over at det var nødvendigt at udskifte det gamle tidsregistreringssystem, begyndte man at forberede sig på, hvilke krav man ville stille til et nyt system. Over en længere periode i efteråret 2001 skrev man alle problemstillinger ned, som man ønskede at et nyt system skulle kunne håndtere.

Involvering af brugerne

Fra start af blev fokus rettet mod at involvere brugerne. Der blev nedsat en projektgruppe, hvor alle typer af brugere var repræsenteret: Timelønnede, ledelse, vicevært, IT-afdelingen og lønadministrationen. Alle havde mulighed for at komme med deres ønsker til det ny system. Peter Grandjean fra IT-afdelingen, der var projektleder på ProMark-projektet siger: “Det var vigtigt for os at skabe en bred accept af det ny tidsregistreringssystem, så alle følte at de fik noget positivt ud af det. IT-afdelingens rolle var at sikre at den teknologiske løsning passede sammen med vores tekniske udstyr og øvrige systemer. Et af vore krav var blandt andet at terminalerne skulle fungere i et trådløst netværk. Det kan Mark-terminalerne.”

Projektet hos Dansac må betragtes som et mønsterprojekt

”Vores rolle var at sikre at den teknologiske løsning passede sammen med vores tekniske udstyr og øvrige systemer. Et af vores krav var blandt andet at terminalerne skulle fungere i et trådløst netværk."

Peter Grandjean
Projektleder, IT-afdelingen hos Dansac


Engageret projektgruppe

Det var en engageret projektgruppe, der havde sat sig for at gennemføre projektet til den fastsatte tid, der sikrede at hele ProMark-projektet blev en succes, gennemført på godt 2 måneder og uden ekstraomkostninger. “Det kostede hårdt arbejde i hele projektperioden og andre ting måtte sættes til side for at overholde planen” siger Lone Madsen der, sammen med sin kollega i lønningsbogholderiet Peter Lauesen, var primusmotor på projektet. De mange profiler og beregningsregler blev løbende testet undervejs, for at sikre at alt fungerede inden pilotfasen.

Succesfuldt pilotprojekt

Inden ProMark blev sat endeligt i drift gennemførte man et pilotprojekt med repræsentanter fra alle produktionscentre. Pilotprojektet var af en lønperiodes varighed for at teste om opsætningen af ProMark var korrekt, og at beregningen af løn fungerede som den skulle. “Vi oplevede stort set ingen problemer under pilotfasen” siger Lone Madsen og fortsætter: “Der var kun tale om ganske få tilretninger i opsætningen, før vi var klar til at gå i drift.”

Virksomhedsfakta

Dansac A/S er en international virksomhed, der udvikler og producerer hjælpemidler til hospitals- og plejesektoren. Det primære forretningsområde er produkter til stomi-opererede.

Dansac A/S i Danmark har 300 ansatte, heraf 190 timelønnede. Dansac omsatte i 2001 for over 300 mio. kr., hvoraf mere end 90% blev afsat på eksportmarkederne.
Dansac er en del af Hollister Inc. der er en af verdens største koncerner inden for hjælpemidler til hospitaler og plejesektoren. Hollister er repræsenteret i de fleste lande i Europa, Asien og USA.

Dansac A/S implementerede ProMark for 190 timelønnede på godt 2 måneder.