Kundehistorie

Per Aarsleff A/S

Fra papir til digitalisering: Opgavestyring på byggepladsen

Per Aarsleff A/S er en førende dansk entreprenørkoncern med speciale i at udtænke, planlægge og gennemføre store projekter inden for infrastruktur, klimatilpasning, miljø, energi med videre – fra projektering til aflevering. Med udgangspunkt i en stærk position i Danmark og Østersøregionen løser de projekter i det meste af verden.

Omsætningen for 2016/17 var 11 milliarder kroner – heraf er 29% hentet i udlandet. Koncernen er arbejdsplads for 6.200 engagerende medarbejdere, der fordeler sig på det danske moderselskab og på datterselskaberne i ind- og udland. Aarsleff er noteret som aktieselskab på Nasdaq Copenhagen A/S.

Opgavestyrinng på Aarsleffs byggepladser

”Aarsleff søgte en professionel leverandør til at understøtte Workforce Management. Det er et strategisk projekt, og med Mark Information fandt vi mere end en leverandør – det er et gensidigt strategisk partnerskab”

 

”ProMark erstatter fysiske timesedler og med en unik, brugervenlig brugergrænseflade kan vores timelønnede selv registrere ALT relevant som fx sagstid, kørsel og udepenge”

Steen Guldborg
IT-chef, Per Aarsleff A/S


Digitalisering af Aarsleffs byggepladser

Udfordringen

 • Aarsleff arbejder løbende på at effektivisere deres processer, så projekter kan gennemføres både hurtigere og mere omkostningseffektivt

 • Der var derfor bl.a. behov for hurtig og præcis opsamling af medarbejdernes tid til brug for både aflønning, entrepriseregnskab og maskinregnskab med mere

Projektomfang og succeskriterier

 • Løsningen omfatter 2.200 registranter

 • Systemet styrer tidsfordeling, pauser, overtid, fravær, udepenge, tillæg samt bonus og anvendes til både løn og omkostningsfordeling på projekter

 • Kørsel rapporteres på typer og til/fra adresser med integreret godkendelse af turene, så de samtidig kan fordeles på projekter


Metoder

 • Erstatte papirbaserede ugesedler med en digital løsning

 • Tablets er indført til hvert sjak, så medarbejderne enkelt og intuitivt kan registrere og fordele tid og kørsel på definerede sager/projekter

 • Formænd anvender pc til overblik, ændringer, godkendelse og udlån af medarbejdere

Kunden opnåede

 • Overenskomster inklusive tillæg, overtid, udepenge og kørsel håndteres digitalt

 • Timelønnede registrerer selv relevant information, hvilket giver aktuelle data til lønadministrationen

 • Formænd kan enkelt administrere egne medarbejdere, tilrette mødeprofiler og godkende registreringer

Primære resultater

 • Al information registreres online og er dermed straks tilgængelig for formænd, ledelse og lønadministration

 • Effektivisering af proces, som minimerer fejl og ressourceforbrug og klargør data til lønudbetaling og fakturering af kunder