Industri

Vi ved, hvordan produktiviteten kan forbedres

Omkostningerne ved at drive en produktionsvirksomhed er i dag høje. Komplekse produkter nødvendiggør omkostningseffektive produktionsmetoder og effektive indkøbs- og logistikløsninger. Det hersker der ikke tvivl om!

Derfor er det interessant for virksomheder at implementere nye softwareløsninger, for det er her de virkeligt spændende muligheder med den moderne informationsteknologi byder sig til. Teknologien øger kravene, men skaber også store muligheder og åbner for nye markeder og kundegrupper.

ProMark – Mark Informations Workforce Management-løsning – hjælper dig med at holde styr på processerne. ProMark arbejder i realtid og giver derfor et solidt og faktabaseret beslutningsgrundlag, der muliggør hurtig reaktion på ændringer i efterspørgsel eller i kapacitet. Dermed bliver du i stand til at reagere på afvigelser i produktionsplanen – eksempelvis maskinproblemer, en forsinket leverance, eller sygdom, som alle er kritiske faktorer for en produktionsvirksomhed. Med ProMark kan man prompte justere i planerne for en optimal og fleksibel udnyttelse af personale, maskiner og materiale.

Fordele ved ProMark

Arbejder i realtid Med ProMark kan man umiddelbart justere i planerne for en optimal og fleksibel udnyttelse af personale, maskiner og materiale – alt i realtid
Giver et detaljeret overblik ProMark tilvejebringer et solidt og faktabaseret beslutningsgrundlag som præsenterer det fulde overblik over produktionsprocesserne. Eksempelvis kan udnyttet materiale bekræftes i forhold til et defineret produktindeks
Forbedrer kvaliteten ProMark leverer hurtige og brugbare kvalitetsdata i realtid der sikrer at man kontinuerligt kan forbedre processer og reducere spild, afvigelser og fejl
Sikrer effektiv styring og reducerer kapitalbinding ProMarks præcise informationer om anvendelsen af maskiner og udstyr giver mulighed for at optimere virksomhedens produktionsfaciliteter. Derved frigøres bunden kapital i produktionsapparatet som igen styrker konkurrenceevnen
Skaber øget produktivitet ProMark giver mulighed for at analysere realtidsdata så måling af produktivitet og besparelser kan fastsættes. Derefter er det nemt at se hvor man kan øge produktiviteten
Minimerer administrative omkostninger, manuelle processer og fejl ProMark-registrering i realtid og online validering sikrer mod indtastningsfejl og reducerer manuelle processer
Giver et hurtigt afkast ProMark har en gennemsnitlig implementeringstid på kun 90 dage. Det sikrer et hurtigt afkast på din investering
Er brugervenligt ProMark udmærker sig ved at være enkelt i opsætning og brugervenligt i daglig brug, men med avancerede anvendelsesmuligheder