Fødevareindustri

Den bedste måde at minimere sæsonudsving

Sæsonudsving i efterspørgslen og et stærkt konkurrencepræget miljø tvinger ofte fødevareindustrien til at reagere hurtigt. Dertil kommer de stadig mere krævende forbrugere der gør serviceniveauet til et nøgleparameter. Følg kundens krav – eller mist kunden.

Den gang hvor strategien alene var at konkurrere på prisen, er for længst forbi. Medregner man parametre som stigende brændstof- og fødevarepriser, stadig mindre margener og øget konkurrence fra internettet, bliver det bestemt ikke nemmere. Derfor er det vigtigste konkurrenceparameter udnyttelse af ressourcer.

Med produktion døgnet rundt og stadig strengere krav til industrien er der ikke råd til at tage chancer. Produktionen skal køre optimalt, og kvaliteten skal være helt i top. Man har behov for indsigt og kontrol – i realtid, hele tiden.

ProMark – Mark Informations Workforce Management-løsning – sikrer synlighed i bemandingen, status på arbejdsprocesserne og overblik over hvordan udstyret fungerer – alt sammen i realtid. Desuden giver det overblik og sammenhæng mellem produktion og logistik. Derfor er ProMark det oplagte valg der sikrer at minutiøs planlægning og høj fleksibilitet går op i en højere enhed.

Fordele ved ProMark

Arbejder i realtid Med ProMark kan man umiddelbart justere i planerne for en optimal og fleksibel udnyttelse af personale, maskiner og materialer – alt i realtid
Sikrer høj kvalitet ProMark leverer hurtige og brugbare kvalitetsdata i realtid der sikrer at man kontinuerligt kan forbedre processer og reducere spild, afvigelser og fejl. Det minimerer risikoen for sene leverancer og mindsker unødig brug af ressourcer
Er brugervenligt ProMark udmærker sig ved at være enkelt i opsætning og brugervenligt i daglig brug, men med avancerede anvendelsesmuligheder
Minimerer administrative omkostninger, manuelle processer og fejl ProMark registrerer i realtid, og online validering sikrer imod indtastningsfejl og reducerer manuelle processer
Giver et detaljeret overblik ProMark tilvejebringer et solidt og faktabaseret beslutningsgrundlag som præsenterer det fulde overblik over produktionsprocesser og bemanding
Skaber øget produktivitet ProMark giver mulighed for at analysere realtidsdata så målingen af produktivitet og besparelser kan fastsættes. Så er det nemt at se hvor produktiviteten kan øges
Sikrer den rigtige løn ProMark registrerer arbejdstid, fravær samt afvigelsesårsager og rådfører gældende overenskomster og aftaler så den rette løn kan udbetales. Det reducerer tidsforbruget i lønbehandlingen og giver det fulde overblik over fravær og årsagen til dette
Giver bedre kontrol med lagerstatus Aktuelle og nøjagtige informationer om lagerstatus giver effektiv og billigere logistik
Giver mindre spild Nøjagtig opfølgning på forbrug og spild identificerer problemer og reducerer deres frekvens