ProMark erfagruppe Finans

Erfagruppe for interesserede inden for bank, forsikring og finans

Ny ProMark erfagruppe for bank og forsikring

ProMark erfagrupper er en af de vigtigste inspirationskilder til videreudvikling af ProMark. Her skabes en utrolig mængde inspiration – ikke bare for Mark Information, men også for de deltagende virksomheder og deres medarbejdere.

Efter ønske fra kunderne om en mere brancheorienteret erfagruppe, har vi lanceret erfagruppen PROMARK FINANS for interesserede inden for bank, forsikring og finans.

Fordelene er blandt andet, at gruppen kan debattere håndtering af FA finansoverenskomsten, understøttelse af branchespecifikke lokalaftaler, have fokus på brugergrænseflader for primært funktionærer og møde andre med ensartede workflows.

Udbytte for deltagerne

Formålet med gruppen er at give mulighed for at:

  • udveksle erfaringer omkring brugen af ProMark og relaterede emner
  • opbygge et netværk, man kan kontakte, når der opstår spørgsmål relateret til den daglige brug af ProMark
  • øge udbyttet af ProMark for den enkelte bruger gennem inspiration fra de øvrige medlemmer i gruppen
  • stille forslag til Mark Information om forbedret funktionalitet i ProMark, der er af interesse for et stort antal brugere

Møderne afholdes på skift hos de deltagende virksomheder, og i samarbejde med Mark Information koordinerer værten indkaldelse og dagsorden.

Mark Informations rolle

Mark Information deltager altid i møderne og kan bl.a. fremlægge forslag til forbedringer i ProMark og derved få gruppens reaktion herpå. Desuden kan vi præsentere og demonstrere udvalgt funktionalitet og tilbyde ny funktionalitet til test blandt medlemmerne.

Det vil være muligt at aftale og i fællesskab finansiere specifik udvikling af ny funktionalitet, som flere i gruppen har interesse i. Det vil give disse opgaver prioritet og derved hurtigere udvikling i forhold til den samlede mængde af udviklingsønsker og ideer, vi arbejder med.

Gruppen kan også rekvirere uddannelse fra Mark Information i specifikke ProMark-moduler og funktioner, og derved dele omkostningen. Planlagt uddannelse skal bestilles specifikt gennem en af vores konsulenter, og fakturering deles ud på de deltagende medlemmer.