ProMark erfagrupper

Vores erfagrupper er en af de vigtigste inspirationskilder til videreudvikling af ProMark. I erfagrupperne skabes en utrolig mængde inspiration – ikke bare for Mark Information, men også for de deltagende virksomheder og deres medarbejdere.

Planlagte erfamøder

Erfagruppe Dato for næste møde 
ProMark Construction 17. november 2022 (online)
ProMark Midtjylland 14. marts 2023
ProMark Fyn/Sydjylland 15. marts 2023
ProMark Sjælland 11. maj 2023
ProMark Industri 11. maj 2023 (online)
ProMark Finans 12. maj 2022


Har du lyst til at deltage i en af vores populære erfagrupper, kan du tilmelde dig her:

Tilmelding til erfagruppe

Formål

Formålet med erfagrupperne er at give deltagerne mulighed for at:

  • udveksle erfaringer omkring brugen af ProMark og relaterede emner
  • opbygge et netværk, som kan kontaktes, når der opstår spørgsmål relateret til den daglige brug af ProMark
  • øge udbyttet af ProMark for den enkelte bruger gennem inspiration fra de øvrige medlemmer i gruppen
  • stille forslag til Mark Information om forbedret funktionalitet i ProMark, der er af interesse for et stort antal brugere

Deltagere

Medarbejdere fra virksomheder, der anvender ProMark. Deltagere skal være superbrugere i ProMark.

Møderne

Erfamøderne afholdes i øjeblikket som online-møder på grund af Corona. Når det igen bliver relevant, mødes vi hos en af de deltagende virksomheder, hvor værtskabet går på skift.

Mark Informations rolle i erfagruppen

Erfagrupperne er forankret i Mark Information, som også fungerer som kontaktled mellem de forskellige erfagrupper. Vi bruger blandt andet møderne til at fremlægge forslag til forbedringer i ProMark og få gruppens reaktion herpå. Vi præsenterer og demonstrerer også udvalgt funktionalitet og kan tilbyde ny funktionalitet til test blandt medlemmerne.

Gruppen kan også rekvirere uddannelse i specifikke ProMark-moduler og funktioner, og dermed dele omkostningen. Planlagt uddannelse skal bestilles specifikt gennem en af vores konsulenter, og fakturering deles ud på de deltagende medlemmer."Vi kan kun opfordre andre til at deltage på møderne, da der er rigtig god sparring mellem deltagerne. Ingen spørgsmål eller udfordringer er for små. Vi lærer noget nyt hver gang – især bliver vi begejstrede, når vi ”opdager” funktioner, som har eksisteret i flere år."

Josephine Meldgaard Sørensen og Dorthe Sønderdahl Jensen
HR and payroll coordinator, Palsgaard A/S

"Det giver rigtig meget viden om ProMark at deltage på erfagruppemøderne. Og så har jeg fået et godt netværk, jeg kan kontakte, hvis jeg har spørgsmål eller brug for en at sparre med omkring brugen af ProMark."

Heidi Junker, HR-ansvarlig
Cleansafe A/S