(Dansk)
.
Kundelogin

TCRs forlængede arm

22-05-2017

TCR har outsourcet håndteringen af ProMark til Mark Information. Det betyder, at vi i et godt og tæt samarbejde løser opgaver, der strækker sig fra dagligdags rutine- og superbrugeropgaver til udvikling af ny funktionalitet i systemet.

Gitte Eskesen er den primære konsulent på opgaven. Hun forestår alle ændringer i opsætningerne og udtrækker løndata til det eksterne lønbureau Azets til aftalt tid. Herudover er vi også medspiller i forbindelse med ønsker om udvidet funktionalitet, som fx da der var behov for at opsætte overtidsregler på lørdag, søn- og helligdage, der tidligere blev styret manuelt i lønsystemet.

”Samarbejdet foregår i en behagelig dialog, med en rigtig god balance og vurdering af den problemstilling, der skal løses. Vi er derfor helt trygge ved, at Gitte Eskesen og Mark Information løser opgaverne hurtigt og korrekt, så vi ikke selv behøver at have den ekspertise i huset”, siger Liga Lund fra TCR.

TCR benytter sig af tjenesten SuperbrugerService.

Om TCR

TCR er Europas førende leverandør af GSE-tjenester til lufthavne (Ground Support Equipment). Virksomheden tilbyder ekspertise inden for udlejning og operationel leasing af GSE, vedligeholdelse og rampehjælp og flådestyring.