(Dansk)
.
Kundelogin

Sygefraværssamtaler og indberetning

08-04-2010

Ny lov pr. 4. januar 2010

Den 4. januar 2010 trådte en ny lov i kraft omkring afholdelse af sygefraværssamtaler for virksomhedens ansatte efter faste regler og med indrapporteringspligt til kommunen.

ProMark fremmødeanalyse

Udfordringen rent praktisk er dog at blive opmærksom på hvilke medarbejdere, der skal indkaldes og hvornår - og her er ProMarks fremmødeanalyse et genialt værktøj til at automatisere opfølgningen og sikre at man som virksomhed overholder reglerne.

Det samme gælder opfølgning på sygeperioder og dagpengerefusion - fremmødeanalysen sikrer opfølgning og kan bistå til rettidig indsendelse af ansøgning om dagpengerefusion.

> Læs mere om fremmødeanalyse og fraværsregistrering.

Kontakt os

Kontakt os med det samme for at høre om mulighederne.

Vejledning og regler kan findes på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside.