(Dansk)
.
Kundelogin

Skandinavisk Data Center (SDC) - ny kunde hos Mark Information

18-09-2014

SDC - det foretrukne valg for pengeinstitutter i Norden – har indgået aftale med Mark Information om implementering af ProMark Workforce Management

SDC - ny kunde hos Mark InformationSDC er it-servicepartner for den finansielle sektor i Norden. SDC's kerneydelser er udvikling og drift af bankapplikationer, og de leverer som de eneste på markedet en fællesnordisk platform tilpasset de enkelte landes nationale lovgivning og sprog.

SDC har været på markedet for finans-IT i mere end 50 år og har indgående erfaring med drift og udvikling af hele den pallet af systemer og løsninger, der danner grundlaget for fremtidens bank. SDC, der beskæftiger mere end 530 medarbejdere på hovedkontoret i Ballerup samt ca. 60 medarbejdere i datterselskaber i Danmark  og Sverige, er ejet af kunderne, som omfatter 124 pengeinstitutter i 4 nordiske lande.

ProMark Workforce Management-løsningen hos SDC kommer til at omfatte tids-, fraværs- og projektregistrering baseret på vores seneste portalteknologi og indebærer enkel og let rapportering via tynde klienter.

ProMark Workforce Management-løsning hos Skandinavisk Data Center - SDCDet nøglefærdige projekt dækker mødt-/gået-registrering, notifikationer, fleks- og fraværsregistrering med integration til NemRefusion, AX2012 og til løn (Multiløn-Erhverv), samt portal og ledelsesinformation herunder BI-kuber og fraværs-KPI til ledelsen.

Kernen i ProMark er enkelhed! Enkelheden er det væsentligste succeskriterie for værdiskabelsen ved implementering af tidsregistrering. Et eksempel er den enkle, men fulde systemunderstøttelse af Timebank-overenskomsten kombineret med høj brugervenlighed.

I forbindelse med introduktionen af Finanssektorens Arbejdsgiverforenings OK2012 overenskomst med Timebank-konto, som er et fælles tælleværk for omsorgsdage, seniorfridage, flekstid  og overarbejde/merarbejde, har ProMark siden 2013 i en fuldautomatisk løsning understøttet bl.a. Gjensidige og  Industriens Pension – og nu også SDC.

Månedskalenderen er et eksempel på enkelhed: En webpart i ProMark portalen, hvor alle registreringer kan foretages, uanset om det drejer sig om f.eks. komme/ gå, fraværs- eller projektregistrering.

Et andet eksempel på enkelhed for brugeren er notifikationer, som fx adviserer SDC's leder (via mail eller SMS), når der er afvigelser til godkendelse. Således bruges udelukkende tid på tidsregistrering, når det er nødvendigt – og sikrer løngrundlaget er på plads rettidigt. En anden type notifikation kunne være opfølgning på sygefravær, således at afdelingslederne automatisk fx efter 5 dages sygefravær bedes om opfølgning på medarbejderen – via mail.

Projektet havde opstart 7. september og går i drift 1. oktober i Danmark og efterfølgende i Sverige!