SDC automatiserer feriehåndteringen

03-04-2019

ProAbs Ferie gør det nemmere at håndtere overgangen til et nyt ferieår og frigiver tid til andre opgaver.

ProAbs Ferie - modul til avanceret feriehåndteringDen 18. marts 2019 tog SDC ProAbs Ferie – vores helt nye modul inden for fraværshåndtering – i brug. Modulet understøtter optjening af ferie, tilskrivning af ferie og specielle fridage, overførsel af ikke anvendt ferie (til nyt ferieår eller udbetaling) og ikke mindst overgangen til den nye ferielov.

Håndtering af ferie har tidligere krævet en del manuelt arbejde for både HR, medarbejdere og ledere. Derfor valgte SDC i slutningen af 2017 at støtte op om udviklingen af avanceret feriehåndtering i ProMark. 

Ifølge Elisabeth Mortensen, HR-konsulent i SDC, har både udviklingsprocessen og idriftsættelsen været en succes.

"Det har været spændende at være med til at påvirke udviklingen af det nye feriemodul, og vi føler, at der er blevet lyttet til vores ønsker og behov undervejs, så vi er rigtig tilfredse med resultatet", siger Elisabeth. 

Med ProAbs Ferie er det lettere og mere overskueligt for lederne at håndtere medarbejdernes anmodninger om overførsel og/eller udbetaling. Derudover minimeres det administrativt tunge arbejde i HR-funktionen, de har altid overblik over feriesaldi og overførsler, og data kan nemt overføres til lønsystemet. Som ekstra bonus kan ProMark også håndtere overførsel af andre opsparede dage eller timer, som fx omsorgstimer. Og så vil ProAbs Ferie styre SDC sikkert igennem den forestående overgangsperiode fra gammel til ny ferielov.

"Det nye feriemodul gør det langt nemmere at håndtere overgangen til et nyt ferieår og vil lette arbejdsgangen for alle. Det frigiver mere tid til andre opgaver", siger Elisabeth.

SDC har anvendt ProMark siden 2014, hvor de udskiftede et internt udviklet system, som ikke kunne understøtte en ny overenskomst for den finansielle sektor. Omkring 1.000 fastansatte medarbejdere og konsulenter/underleverandører i Danmark, Sverige og Polen anvender ProMark til tids- og projektregistrering. SDC har dermed fået sikkerhed for, at løn- og faktureringsgrundlaget er på plads til tiden.


Om SDC
SDC automatiserer feriehåndteringenSDC er IT-servicepartner for den finansielle sektor i Norden. SDC's kerneydelser er udvikling og drift af bankapplikationer, og de leverer som de eneste på markedet en fællesnordisk platform tilpasset de enkelte landes nationale lovgivning og sprog. I dag er 120 små og store pengeinstitutter fra hele Norden med i fællesskabet.

SDC stræber efter at tilbyde Nordens mest fremtidssikrede IT-platform ved at være på forkant med udviklingen og yde best-in-class funktionalitet, design og optimering.

SDC beskæftiger 560 medarbejdere på hovedkontoret i Ballerup samt ca. 40 medarbejdere i datterselskaber i Sverige og Polen.