(Dansk)
.
Kundelogin

Revisorerklæring om overholdelse af persondataloven – ISAE 3000

09-01-2019

Erklæringen er en blåstempling af, at vi behandler data forsvarligt.

ISAE 3000 type 1Som dataansvarlig virksomhed tager Mark Information databeskyttelse meget alvorligt. Vi værner om de personoplysninger, vi håndterer, og sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.

Derfor har vi bedt PwC om at gennemgå vores procedurer, systemer og kontroller og udarbejde en ISAE 3000-erklæring.

Erklæringen er en blåstempling af, at data behandles forsvarligt, og at vi har processer og kontroller til blandt andet at imødegå kravene i databeskyttelsesforordningen. Dette gælder både for de services vi leverer, samt den software der udvikles. Erklæringen er dermed en garanti over for vores kunder, at vi lever op til de skarpe krav, der stilles til en moderne og sikker IT-leverandør. 

Erklæringen kan downloades fra vores kundeportal.