(Dansk)
.
Kundelogin

Ny kunde - velkommen til VEKS

19-12-2014

VEKS står for fjernvarmeforsyningen på Vestegnen

VEKS - fjernvarmeforsyningen bruger ProMarkVEKS er et af landets største transmissionsselskaber, der leverer miljøvenlig fjernvarme i hovedstadsområdet, Rørsystemet overfører kraftvarme og overskudsvarme fra affaldsforbrænding til 20 lokale fjernvarmeselskaber, der dækker 150.000 husstandes varmeforbrug.

De lokale fjernvarmeselskaber sælger varmen videre til private forbrugere, erhvervskunder og institutioner. VEKS blev i 1984 etableret for at kunne udnytte overskudsvarme dels fra kraftvarmeværker dels fra affaldsforbrænding og større industrivirksomheder. Man bruger langt mindre brændsel, når man med VEKS’ system udnytter overskudsvarmen. Ud over samfundsøkonomien gavner det også miljøet, som skånes for udledning af CO2, svovl og kvælstofoxider fra lokale værker, som tidligere stod for fjernvarmeproduktionen.

I disse år udvider VEKS fjernvarmeforsyningen blandt andet i Køge, hvor selskabet ejer og driver Køge Kraftvarmeværk og Køge Fjernvarme.

VEKS er et non-profit selskab, hvis værdigrundlag bygger på åbenhed, ansvarlighed, respekt og energi. VEKS er et interessentskab mellem 12 kommuner på Vestegnen og VEKS beskæftiger 65 medarbejdere.

ProMark Workforce Management-løsningen hos VEKS kommer som en start til at omfatte tids-, fraværs- og ferieregistrering via den moderne portalløsning samt LAN-Touch-terminaler. Det nøglefærdige projekt dækker komme/gå- og fraværsregistrering og projektregistrering med integration til løn via KMD OPUS.

Projektet starter i januar 2015.