(Dansk)
.
Kundelogin

Ny kunde inden for det kommunale - velkommen til Tårnby Kommune

10-10-2014

ProMark-løsningen hos Tårnby Kommune dækker i første fase ca. 450 skolelærere

Tårnby Kommune er en kommunal virksomhed.

Langt de fleste kommunale opgaver er fastlagt i lovgivningen. Nogle af de vigtigste primærkommunale opgaveområder er bl.a. ældrepleje, dagtilbud for børn, folkeskoler, sundhed og forebyggelse, biblioteker samt kommunens fysiske planlægning, dvs. udarbejdelse og revision af kommuneplan og lokalplaner; endvidere lokalt vejvæsen.

Herudover varetager kommunerne administration af lovgivning om bl.a. sociale ydelser samt af bygge- og miljølovgivning.

ProMark-løsning hos Tårnby Kommune

ProMark-løsningen hos Tårnby Kommune dækker ca. 450 lærere og omfatter tids- og fraværsregistrering jf. den nye skolereform, der træder i kraft den 1. august 2014. Den indebærer enkel og let komme/gå-registrering med flextid via LAN-Touch terminaler med HID Iclass-læsere.

Projektet havde opstart i juni og er gået i drift 1. august 2014.