(Dansk)
.
Kundelogin

Nu kan medarbejderne selv booke arbejdsopgaverne - hjemmefra

10-10-2013

Bemandingsplanlægning i ProMark er et suverænt værktøj til at optimere effektiviteten i planlægningsprocessen.

ProPlanningNu kan medarbejderne selv booke arbejdsopgaverne - hjemmefra giver et enkelt og samlet overblik over hele personalet i ét system – hvem, der er hvor, med hvilke kvalifikationer, og hvem, der er fraværende. Som sidegevinst minimeres overarbejde og overtrædelse af arbejdstidsregler, og med den nye funktionalitet kan medarbejderne selv booke deres arbejdskraft ind i systemet.

Bemandingsplanlægning skal være simpelt, fleksibelt og dynamisk. Det er en af hjørnestenene for at drive et moderne firma optimalt - særligt i en tid, hvor verden stadig kæmper med virkningerne fra en lavkonjunktur. Men uanset hvor godt man planlægger, vil der altid opstå uforudsete hændelser. Derfor er tilpasning og optimering, og evnen til altid at have de rette ressourcer på det rette sted, den  konkurrenceparameter, der kan give den afgørende fordel.

Netop det er det essentielle ved ProPlanning fra Mark Information. Her synliggør et overskueligt grafisk billede problemet – maskinnedbrud, manglende materialer, en syg medarbejder eller andet – og angiver samtidig hvilke værktøjer, der er til rådighed for effektivt at foretage re-planlægning af opgaven.

Derfor er Holmen AB, en af Sveriges største produktionsvirksomheder inden for papirvarer, energi og skovbrug, i fuld gang med at integrere ProPlanning fra Mark Information. Holmen AB, som med stor tilfredshed har benyttet sig af andre moduler fra ProMark var kommet til den erkendelse, at virksomheden yderligere havde behov for at komme problemer med manglende gennemsigtighed, tidskrævende og ufleksible planlægningsprocesser og overdreven brug af overarbejde til livs.

Derfor indgik de sammen med Mark Information et samarbejde om at teste nye funktionaliteter, der blandt andet giver mulighed for, at medarbejderne hjemmefra kan koble sig op på systemet og booke sig ind på ledige arbejdsopgaver.

Det har skabt stor tilfredshed hos medarbejderne hos Holmen AB, for ProPlanning har i den grad leveret varen. Patrik Hjelm, Personaleansvarlig i Holmen Paper uddyber: "Vi har fået et godt overblik over tilgængelige medarbejdere, og kan dermed ressourceplanlægge mere effektivt, hvilket blandt andet gør det muligt at fordele overarbejde på flere mennesker - og så vi undgår overenskomstmæssige overtrædelser".

Ifølge Patrik Hjelm har den bedre udnyttelse af personalet desuden mindsket fraværet, sikret fremtidige besparelser, og ikke mindst givet mere motiverede og tilfredse medarbejdere. ProPlanning har derfor været det rigtige valg for Holmen AB til at optimere effektiviteten, bemandingsprocessen og skabe øget medarbejdertilfredshed.