(Dansk)
.
Kundelogin

Mark Information lancerer KPI-målinger af sygefravær

29-09-2010

En ny KPI-portal fra Mark Information tager temperaturen på fraværet i realtid.

KPI-målinger på fravær - fordeling på årsager, ugedage, perioderHvad koster sygefraværet vores virksomhed lige nu? Hvilke afdelinger er mest ramt af sygdom, og har vi mere sygdom i vores virksomhed end resten af branchen?

Sygefravær koster hvert år dansk erhvervsliv milliarder af kroner, og de allerfleste virksomheder har et strategisk fokus på netop dette område. Mark Information har lanceret en KPI-portal, der omregner fraværet i en virksomhed til nøgletal og præsenterer dem i et visuelt øjebliksbillede. Et enkelt klik med musen giver ledelsen indblik i, hvor stor en procentdel af medarbejderne, der er syge netop nu, og hvad det koster virksomheden i kroner og øre.

Principperne er de samme som i Business Intelligence-systemerne. Der er trafiklys, som highlighter faresignaler og drill-down værktøjer, så man lynhurtigt kan få indsigt i baggrunden for afvigelser og reagere. Det nye er, at det er fravær, vi sætter under realtidslup og måler økonomisk.

Mark Information er kendt for sine løsninger til tidsregistrering, jobafrapportering og planlægning, som en lang række af landets største virksomheder anvender. KPI-portalen indgår i ProMark-platformen og analyserer de fraværsdata, som opsamles, når medarbejderne registrerer deres oplysninger i systemet. Nøgletallene præsenteres i grafer, lagkagediagrammer, kurver m.fl. efter eget valg, og hvert enkelt nøgletal kan brydes ned på afdelingsniveau og videre helt ned til den enkelte medarbejder.

KPI-målinger på fravær - fordeling på årsager, ugedage, perioder

Benchmark mod industrien

Portalen benchmarker automatisk fraværet i de enkelte afdelinger op mod virksomhedsgennemsnittet, så ledelsen med det samme kan se, om en afdeling afviger markant fra medianen. Derudover er det også muligt at benchmarke virksomhedens fravær op mod eksterne målepunkter, som fx Dansk Industris gennemsnitlige fravær og gennemsnitsfraværet i den branche, man tilhører. På den måde kan virksomheden hele tiden holde fingeren på pulsen og gribe ind, hvis fraværet ligger over gennemsnittet hos konkurrenterne og det øvrige erhvervsliv.

-Det er interessant at vide, om ens virksomhed ligger i den tunge ende på erhvervslivets fraværsskala, men den viden bliver først operationel i det øjeblik, man har værktøjerne til at analysere fraværet på afdelings- og medarbejderniveau. Hvis fraværet er koncentreret omkring en specifik medarbejdergruppe eller ugedag, er der måske noget galt med arbejdsmiljøet. Er det en enkelt afdeling, der peaker, er der måske tale om et ledelsesproblem. Det vigtige er, at virksomheden nu får et faktabaseret grundlag for at reagere prompte på afvigelser, siger Steffen Meyer fra Mark Information.

Flere virksomheder har allerede taget Portalen i brug, herunder Carlsberg, Royal Unibrew, Gjensidige Forsikring, Lærerstandens Brandforsikring, Boehringer Ingelheim m.fl.

Enorm samfundsudgift

Ikke kun virksomhederne kan høste store gevinster ved at nedbringe sygefraværet. Samfundsøkonomisk er sygefravær en meget stor udgift. I alt udbetales der 15.3 mia. kroner i sygedagpenge om året i Danmark – en udgift som deles af staten og kommunerne, når virksomhederne skal have refunderet deres udbetaling af sygedagpenge.