(Dansk)
.
Kundelogin

Ledelsesinformation i yderste potens!

09-08-2013

Kverneland Group Kerteminde A/S har stor nytte af ProBI fra Mark Information.

CFO Jan Weber Pedersen, Kverneland Group KertemindeCFO Jan Weber Pedersen, Kverneland Group Kerteminde A/S, udtaler:

"Hos Kverneland Group Kerteminde A/S kører vi efter de nyeste produktionsmetoder med selvstyrende produktionsgrupper, som har det fulde ansvar for alle involverede funktioner og processer - lige fra bearbejdning af de rå plader til svejsning, pulvermaling og montage. Produktionssystemet understøttes af et bonussystem, som tilgodeser alle, der er involveret i processen. Systemet tager højde for levering, kvalitet, produktivitet, jobviden, fleksibilitet, uddannelse og særlige ansvar.

Dertil kommer, at vi udveksler mandskab mellem grupperne med deraf følgende fordeling af bonus, timer og omkostninger. ProMarks BI-løsning på tid og job er kernen i bonusberegningen med integration til EPOS og SAP. Alt dette er en medvirkende faktor til motiverede og produktive medarbejdere, høj kvalitet, samt flotte leveringsoverholdelser".

Ledelsesinformation i yderste potens! - med ProBIProBI – Business Intelligence - Ledelsesinformation

Business Intelligence er mere relevant end nogensinde før når man driver en virksomhed og på trods af krise og usikkerhed skal levere en bedre bundlinje med færre ressourcer. I alle situationer stilles der stadig større krav til en ny adfærd med bedre performance og målopfyldelse. Med ProBI får virksomheden bedre mulighed for at anvende ProMark-data aktivt som beslutningsgrundlag. I forbindelse med analyser af eksempelvis fravær kan virksomheden med få klik få overblik over: Årsager til fravær, fravær fordelt på medarbejdertyper, fravær fordelt på afdelinger, information om disse afdelinger så som antal medarbejdere, medarbejderkategorier, i hvilke perioder fraværet har været særligt udtalt og meget mere. Derved kan virksomheden hurtigt danne sig et overblik over omfanget af sine udfordringer, og hvor der muligvis skal sættes ind.

Ved at sammenstille data med andre af virksomhedens data, kan man ligeledes få nyttigt input til årsagssammenhænge, som måske skal ses i en større sammenhæng af eksempelvis ledelsesmæssig karakter. Endelig er ProBI et meget fleksibelt værktøj, og hvis virksomheden foretrækker at anvende sit eget Data Warehouse-miljø, eksempelvis for at kunne sammenstille ProMark-data med virksomhedens øvrige data, foreligger denne mulighed. Det behøver således ikke at være et enten eller!

Hos Kverneland Group Kerteminde var det vigtigt, at kunne forenkle procedurerne omkring deres komplicerede bonusberegning. Da ProBI/Job giver nem adgang til strukturerede oplysninger om medarbejdernes  tidsforbrug på de enkelte job/maskiner/grupper/afdelinger og samtidig indeholder oplysninger om planlagt tidsforbrug, var det oplagt at anvende dette som udgangspunkt. ProBI/Job gør det muligt at analysere både på tid, effektivitet, kvantitet og materialeforbrug samt i den forbindelse også de kassationsårsager, der registreres i forbindelse med jobtransaktionerne i ProMark.

Med ProBI sikres det kort sagt, at data anvendes aktivt som beslutningsgrundlag og bliver tilgængelige i forhold til behov og situation! Udover at levere BI kuber kan Mark Information også levere Targit, der anvendes som præsentations- og analyseværktøj, for at få den optimale løsning.

Kverneland Group KertemindeOm Kverneland Group Kerteminde

Kverneland Group Kerteminde - Erfaring, kompetence og kvalitet. Disse er kendetegnene for fabrikken i Kerteminde, som er kompetencecenter for græsudstyr i Kverneland Group. Eventyret i Kerteminde startede i 1877 med den gamle Taarup Maskinfabrik. Siden er der opbygget et væld af teknisk knowhow gennem forskning og udvikling.

Med 50.000 m2 under tag er fabrikken i Kerteminde den største i Kverneland koncernen med ansvar for hele græsområdet bestående af slåmaskiner, skårlæggere, river, vendere, vogne og foderudstyr. I de senere år er der blevet foretaget store investeringer for at øge kapaciteten, fleksibiliteten og kvalitetskontrollen. Nogle af de vigtigste investeringer er sket i form af nyt maleranlæg, nye montagelinjer, nye laserskærere inkl. fiberlaser, svejserobotter samt en ny produktionslinje for de velkendte knivbjælker. Fleksibilitet er altafgørende for at sikre hurtig og effektiv ændringer mellem de mange tilbudte produkter.

> Læs også vores kundecase om Kverneland Group Kerteminde