(Dansk)
.
Kundelogin

Kig i krystalkuglen: ProMark i fremtiden

03-06-2016

Der er virkelig spændende muligheder på vej i ProMark i 2016, og vi vil gerne løfte sløret for noget af det allerede nu...

På de nyligt afholdte brugerkonferencer i Danmark og Sverige løftede vi sløret for, hvad der er på vej i ProMark. Læs mere om nogle af de nye muligheder herunder.

Strategisk ligger hovedindsatserne på planlægning af virksomhedens ressourcer og forretningsindsigt, dvs. at lære af det der sker i driften og bruge den viden til løbende at forbedre forretningen.

På platformssiden arbejder vi på at udnytte nye teknologiske muligheder og modernisere løsningerne.

Al ny funktionalitet udvikles i samarbejde med kunder, så vi fra starten har tæt kontakt med brugere i udviklingen af de rette løsninger på konkrete udfordringer. Forespørgsler på funktionalitet kommer direkte fra kunder, men opsamles også i forbindelse med erfagrupper (Danmark) og brugerkonferencer (Norge og Sverige), hvor vi får input til generelle ønsker blandt flere kunder.

Endelig bliver der naturligvis fejlrettet og optimeret på eksisterende funktionalitet for kontinuerligt at styrke kvaliteten i vores produkter.

Alt dette munder ud i ny og spændende funktionalitet:

SELVBETJENING

Medarbejdere får nu mulighed for at se egne vagtplaner – og se kollegers arbejdstider – samt indtaste ønsker om ferie, frihed eller vagtbytte med en kollega.

Ledere og planlæggere kan se arbejdsplanen sammen med ønskerne om frihed og vagtbytte – og kan dermed hurtigt afgøre, om ønskerne kan indfris eller må afvises.

Medarbejdere og ledere/planlæggere modtager notifikationer om ændringer eller krav om godkendelse eller anden nødvendig handling i portalen – og på mail/sms, hvis det ønskes.

DELTE VAGTER Det bliver fremover muligt at sætte delte vagter op, hvor samme medarbejder møder på arbejde flere gange inden for samme døgn – uden at det giver udkaldstillæg eller overtid, men er planlagt inden for arbejdstidsaftalerne.
REGISTRERING VIA APP ProMobile er på vej som hybrid-app til download fra App Store og Google Play. Det vil give flere muligheder for at sende specifikke beskeder til den enkelte bruger og i det hele taget lette registreringer og den daglige brug af ProMark.

Glæd jer – og hold øje med hvornår nyhederne lanceres på LinkedIn eller i nyhedsbrevene.

Har I specifik interesse i en af mulighederne, hører vi gerne fra jer.

Tilbage