(Dansk)
.
Kundelogin

EU’s nye Persondataforordning og Mark Information

09-02-2018

Den 25. maj 2018 træder den nye EU persondataforordning i kraft. og den stiller nye, skærpede krav til virksomheders behandling af persondata

Derfor igangsatte vi allerede i august 2017 en analyse sammen med revisions- og rådgivningsvirksomheden PwC samt advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen for at skabe overblik over, hvad de nye regler betyder, og hvad der skal til for at hjælpe vores kunder med at leve op til de nye regler.

Nedenfor finder du svar på en række spørgsmål omkring databehandleraftaler, dataopbevaring og dataadgang i forhold til vores kunder.

Bemærk: EU persondataforordningen dækker mange aspekter af data, men vi fokuserer her kun på persondata, der er relateret til løn- og personaleopgaver.

1. Hvad er de vigtigste ændringer inden for personaleadministration?

Den nye persondataforordning indeholder ikke bare betydelige nye krav til dokumentation for behandlingen af personoplysninger, men også en forventning om større ansvarlighed i omgangen med persondata. Nyt dokumentationskrav, indsigtsret, databehandleraftaler og uddannelse af medarbejdere er nogle af hovedpunkterne. Virksomheden skal kunne dokumentere, at den behandler persondata lovligt og forsvarligt, herunder hvor, hvordan og hvorfor man opbevarer persondata, og hvem der har adgang til dem.

Det stiller krav til hver enkelt virksomhed om nye interne processer. Det er fx kun medarbejdere med et relevant behov for adgang til personoplysninger, der skal have adgang. Og de skal i så fald have individuelle brugerrettigheder. Derudover er det vigtigt, at sikkerheden er på plads.

2. Lever Mark Information og vores systemer op til kravene i EU’s nye persondataforordning?

Mark Information lever i dag op til kravene i den gældende persondatalovgivning i Danmark og arbejder lige nu på at implementere EU Persondataforordningen i alle led, så vores systemer, processer og aftaler lever op til de nye krav.

3. Hvor opbevares kundernes persondata?

For langt de fleste af vores kunders vedkommende opbevares data på kundernes egne servere. For kunder med en hosting-aftale opbevarer vi og vores underleverandører kundernes persondata i Danmark.

4. Hvem har adgang til vores kunders persondata?

Det er kun relevante medarbejdere hos Mark Information, der har adgang til vores kunders persondata. Medarbejderne kender reglerne for, hvordan man må behandle persondata og er naturligvis underlagt tavshedspligt. Vi tilgår kun data, hvis det er nødvendigt og kun i forbindelse med den aftale om support, afhjælpning, vedligehold og opdatering, der findes mellem os og kunden.

5. Hvilke ændringer bliver der lavet som konsekvens af den nye persondataforordning?

Du kan finde mere information om ændringerne i både ProMark og WinTid på vores kundeportal.

6. Hvordan får jeg som kunde en ny databehandleraftale?

Den nye databehandleraftale ligger på vores kundeportal (ProMark og WinTid), klar til at downloade, underskrive og returnere til os. Specielle forhold afklares individuelt, så kontakt os på gdpr@mark-info.com.

Den nye databehandleraftale lever op til alle kravene i EU Persondataforordningen, så I har den påkrævede dokumentation på plads og i givet fald kan fremlægge dokumentation herfor.

7. Hvad skal jeg gøre lige nu i relation til Mark Information?

Ud over databehandleraftalen, som er omtalt ovenfor, skal I gennemgå egne processer og data i forhold til jeres brug af ProMark og WinTid. Du finder vores vejledninger på vores kundeportal: ProMark og WinTid.

Har du andre spørgsmål?

Hvis du har andre spørgsmål til EU Persondataforordningen og Mark Information, så kontakt os på gdpr@mark-info.com.

   EU's nye persondataforordning og Mark Information