ProJob kursusbeskrivelse

Konfiguration af grundfunktionerne i ProJob

Varighed

1 dag

Mål

At give deltagerne praktisk viden om konfiguration af grundfunktionerne i ProJob herunder opbygning af en logisk struktur der er nem at vedligeholde.

Indhold

Kurset er sammensat af teori og praktiske øvelser, der skal træne deltagerne i at implementere firmaets regler for planlægning or styring. Derudover lærer deltagerne at opsætte de parametre, som er nødvendige for at opsamle og beregne data, der kan eksporteres til et ERP-system.

  • Gennemgang af termer og begreber i ProMark
  • Generelle systemopsætninger
  • Grundlæggende konfiguration af dataopsamling, herunder planlægning og styring samt almindelig håndtering af produktionsinformations direkte fra gulvet

Deltagere

Kurset henvender sig primært til de personer, der skal opsætte produktionsformer og beregningsparametre i ProMark og dermed være ansvarlige for, at ProMark regner i henhold til firmaets produktionssystemer.

Forudsætninger

Fortrolighed med Windows-grænsefladen samt til dit firmas produktionsregler.