(Dansk)
.
Kundelogin

Webinar om ProJect: Projekt- og aktivitetsregistrering

Hør mere om hvordan I kan effektivisere projektregistreringen og sikre grundlaget for efterkalkulation og økonomisk opfølgning.

7. februar 2019 kl. 10.00

Bruges medarbejdernes tid på de rigtige aktiviteter? Og er de igangsatte projekter rentable? 

ProJect håndterer projektregistrering og gør det muligt for den enkelte medarbejder at registrere eget tidsforbrug på forskellige opgaver og projekter – med mulighed for at holde forbruget op mod budgettet. 

Projekterne og aktiviteterne defineres enten direkte i ProMark eller fra andre systemer i virksomheden, fx ERP-systemet. De opsamlede data kan anvendes til eksempelvis interne udregninger af kostpriser, opfølgning på effektivitet eller ekstern fakturering. Tid og evt. status på virksomhedens projekter, sager og aktiviteter registreres enkelt og intuitivt – enten løbende i takt med at opgaverne skifter eller som en opsamling sidst på dagen eller ugen.

Med ProJect undgår I manuel projekthåndtering og tidsopgørelser i individuelle regneark. Projektregistreringen sker enten via portal, iPad eller mobiltelefon (app). Og med notifikationer (ugentlig og/eller månedlig kvittering) kan der automatisk følges op på om indrapporteringen foretages i rette tid i forhold til virksomhedens faktureringsprocesser. De registrerede data er umiddelbart tilgængelige og giver konkret viden om virksomhedens aktiviteter. Det effektiviserer eksekveringen af projekter og aktiviteter og sikrer grundlaget for efterkalkulation og økonomisk opfølgning.

Deltag i vores webinar om ProJect og hør mere om mulighederne.

HVORNÅR

Torsdag den 7. februar 2019 kl. 10.

HVEM BØR DELTAGE

Webinaret er relevant for projektledere og medarbejdere, der håndterer tid til viderefakturering, fordeler tid på projekter og aktiviteter med mere. 

HVORDAN

Webinaret foregår online via Skype for Business og kræver ingen installation. Du deltager via din computer, hvor du følger præsentationen og har mulighed for at kommunikere med mødelederen og de øvrige deltagere via chat-funktionen. Det er gratis at deltage!

Tilmeld dig webinaret allerede i dag!
Vi håber, at webinaret kan inspirere jer til at komme i gang!


Tilmeld webinar