Workforce Management er et vigtigt redskab for Sampension

For dem handler det om performance og at opnå stærke resultater for at gøre kundernes pensionsopsparing mere værd

Søren Espersen, SampensionSampension er Danmarks tredjestørste pensionsselskab. For dem handler det om performance og at opnå stærke resultater for at gøre kundernes pensionsopsparing mere værd. Der er derfor en høj grad af målstyring i hele virksomheden og på alle niveauer for at sikre, at den position fastholdes. Og her gælder det om at gøre det synligt for alle medarbejdere, at de bidrager til målopfyldelse for helheden. Workforce Management et vigtigt redskab for HR- og kommunikationsdirektør Søren P. Espersen.

Han ser kernen i Workforce Management at sikre, at de hele tiden har den rigtige medarbejder til at udføre det rigtige job. Det kræver overblik.

“Workforce Management er vigtigt for alle virksomheder, uanset om det er store eller små. Det handler grundlæggende om at bruge virksomhedens ressourcer mest effektivt. Og i forbindelse med projekter er det vigtigt, at der bliver afsat de rigtige ressourcer til projekterne. Både for at styre omkostningerne og – mere væsentligt – for at eksekvere virksomhedens strategi med størst mulig værdi. I hverdagen handler det derimod om at få styr på arbejdstiden og få den registreret korrekt. Workforce Management skal integreres i virksomhedens øvrige systemer for at få det fulde udbytte”, siger Søren P. Espersen og fortsætter med Sampensions egne erfaringer;

“Vi er i en tidlig fase med Workforce Management, som vi bruger til tidsregistrering, til statistik og ledelsesrapportering.”

Sampension er med 250 medarbejdere en virksomhed, hvor det er en del af DNA’et, at der skal leveres værdi til kunderne. Derfor er Workforce Management en vigtigt del af strategi-eksekvering hos pensionsgiganten.

“Hos os er Workforce Management en del af at få strategien ført ud i livet. Vi har en proces, hvor vi løbende kortlægger de ressourcer, der er til rådighed i Sampension. Der sker en opdeling af ressourcerne på tre områder; først og fremmest skal virksomheden kunne fungere driftsmæssigt. For det andet er der vedligeholdelsesopgaverne, og for det tredje har vi den strategiske udvikling. Der skal være ressourcer nok til alle tre ting. Derfor melder forretningen løbende ind, hvilke ressourcer de anvender til hvad. Det er en rullende proces, der sker hvert kvartal”.

Sampension er en succesfuld virksomhed med en stor kundebase og et flot afkast, og der er flere områder, som Søren P. Espersen har fokus på at forbedre.

“Vi er meget opmærksomme på “people-området”, hvor vi skal være bedre til at opstille mål og retning og skabe den forandring, som er nødvendig for at nå målene. Vi skal have endnu mere fokus på at nå de fastsatte mål. Og på at formulere skarpere mål. Det er noget, som alle i organisationen skal tænke på. Der er altid en måde, hvor man kan gøre det lidt bedre. I det hele taget handler det om at skabe et ejerskab hos medarbejderne og lederne til opnåelse af målene”, slutter Søren P. Espersen.

Tilbage