Vil du vide, hvordan det går med virksomheden? Spørg HR!

HR bidrager med værdifuld indsigt til ledelsen. Det fremgår af personlige interviews med HR-personer i seks forskellige virksomheder. Indsigt i sygefravær, lønudvikling og personaleomsætning er blandt de vigtigste nøgletal, som rapporteres til ledelsen

Resultatet af interviews med HR-ansvarlige fra seks større norske og svenske virksomheder viser, at HR rapporterer værdifulde data til ledelsen. De giver indsigt i, hvordan det går med virksomheden og viser udviklingsmuligheder inden for en lang række vigtige områder.

Sammen med interviewpersonerne har vi kigget på, hvilke nøgletal HR-organisationen oftest rapporterer til ledelsen. Resultatet fremgår af denne oversigt:

Udbredelse af rapporteringstyper i HR

 

Både økonomiske nøgletal og indsigt i blødere værdier

HR rapporterer både på økonomiske nøgletal og lidt blødere værdier som fx medarbejdertilfredshed. Vores interviewpersoner fortæller, at der er et stigende fokus på nøgletal. Men der er også fokus på, at de blødere værdier skal kunne måles i tal.

”Hvad der er allervigtigst at rapportere afhænger af, hvilken situation virksomheden befinder sig i. Det kan være personaleomsætning, mens der i andre situationer er fokus på lønudviklingen. Der findes dog et par nøgletal, som altid er lige aktuelle: Fravær og kapacitetsudnyttelse”, fortæller en HR Business Partner fra en større, norsk industrivirksomhed.

Solbjørg Myren, Firesafe ”Vi rapporterer på fravær, antal medarbejdere og personaleomsætning. Derudover har vi en årlig medarbejderundersøgelse, hvorfra vi blandt andet rapporterer på engagement, lederskab, performance og commitment”, forklarer Solbjørg Myren, som er HR-chef hos Firesafe.

Flere af de personer, vi har talt med, mener, at man ved at indhente data og følge op på information om sit personale kan skabe forudsætninger for en god organisation, som udnytter sit potentiale.

”Jeg synes, det er interessant at se nøgletal og blødere værdier i en sammenhæng. Derfor synes jeg, det er vigtigt at bruge værktøjer, som sikrer måling på begge områder. Hvis medarbejderengagementet er lavt i en afdeling, viser det sig ofte i form af sygefravær, personaleomsætning og effektivitet. Måling er afgørende for at få hele billedet af, hvordan virksomheden udvikler sig, og hvilke tiltag der bør iværksættes”, siger Solbjørg Myren.

Ida Janghed, Hilti Sverige”Der er en tydelig kobling mellem, hvordan medarbejderne har det og vores resultat”, siger Ida Janghed som er HR-direktør hos Hilti Sverige. Ida Janghed understreger, at KPI’er er et vigtigt værktøj for at se, hvordan organisationen har det. Ellers er det umuligt som chef at have overblik over alt det, der sker. Hun tilføjer, at det først er, når man går bag om tallene, at muligheden for at skabe virkelige forbedringer i virksomheden opstår.

”Jeg er en stor tilhænger af tal – statistikken taler jo sit tydelige sprog, men tallene siger vældigt lidt, hvis de ikke analyseres og følges op på. Det gør man bedst ved at involvere de respektive chefer for hver afdeling og diskutere, hvorfor det ser ud som det gør, og hvad man kan gøre for at forandre situationen”, mener Ida Janghed.

Kari Strande, Borregaard ”I Borregaard er vi meget optaget af lederkapacitet, rekrutteringskraft, kompetence og omdømme, og vi har KPI’er på alle disse områder”, fortæller HR-chef Kari Strande hos Borregaard.

Fravær og personaleomsætning vigtigt for ledelsen

Det er afgørende for virksomhedens ledelse at have adgang til aktuelle nøgletal. Jo tydeligere tallene er, og jo klarere sammenhængen mellem tallene og virksomhedens bundlinje er, jo mere opmærksomhed får de ofte hos ledelsen. Derfor er rapportering af nøgletal på fravær og personaleomsætning ofte nogle af de vigtigste tal, HR rapporterer på.

Lisa Pira, SolarSygefravær og personaleomsætning er kritiske faktorer for alle virksomheter. Hos engrosvirksomheden Solar kigger man på fordelingen mellem lande og afdelinger for at se, om der er et bagvedliggende problem.

”Vi arbejder meget med lederskab, og jeg tror, at alle chefer sætter stor pris på den støtte, de kan få fra HR, og de værktøjer der findes. Derfor har HR et vigtigt mandat i forhold til at gennemføre forskellige aktiviteter og tiltag, som vi ser et behov for”, siger HR-chef Lisa Pira.

I Solar sammensættes kvartalsrapporter med blandt andet sygefravær, antal ansatte og personaleomsætning. De har stor interesse blandt cheferne, og nøgletallene er til god støtte, når der skal tages strategiske beslutninger. I månedlige rapporter sammenlignes landene imellem, så man kan se, hvordan de andre landes tal for sygefravær og personaleomsætning ser ud i forhold til ens egne.

Ulrika Öberg, Franke FuturumHos Franke Futurum har man også stort fokus på sygefravær. Siden Ulrika Öberg begyndte som HR-ansvarlig for cirka to år siden, har hun haft stort fokus på at udarbejde strategier som nedbringer antallet af langtidssygemeldinger. HR rapporterer derfor på antal arbejdede timer, sygefravær med mere.

”Jeg har arbejdet stenhårdt for, at vi skal prioritere dette internt, og samarbejder med arbejdsmiljøorganisationen om at forebygge sygefravær. Det er stadig for tidligt at sige, hvor meget sygefraværet er gået ned som følge af dette. Vi må fortsætte arbejdet og se tiden an”, siger Ulrika Öberg.

Dataindsamling med Workforce Management og tidsregistreringssystemer

Der anvendes flere forskellige metoder, værktøjer og datakilder, når HR rapporterer på vigtige nøgletal til ledelsen. Blandt de foretrukne værktøjer er løn-, HR-, ERP- og tidsregistreringssystemer. Dataindsamlingen til rapportering af produktivitetsrelaterede nøgletal foregår via tidsregistreringssystemer og Workforce Management-løsninger.

”Vi bruger Workforce Management-systemer som måleværktøj til at indsamle data, som gør, at vi kan måle sygefravær, overtid og udnyttelsesgrad. Dataindsamling er selvfølgelig en meget vigtig del af det hele”, forklarer en HR Business Partner fra en norsk industrivirksomhed.

Solar er optaget af LEAN, og HR støtter filosofien ved at indsamle og analysere produktivitetsdata ved hjælp af Workforce Management- og ERP-systemer. Her indsamles data og analyseres inden for områderne økonomi, centrallager, kundeservice og salg. Man tager udgangspunkt i forrige tidsperiode, når man estimerer kommende ordrer, og bemander ud fra dette. Ved at se på fraværsstatistikker kan man også bedømme, hvor meget ekstrapersonale det kræver at dække for eventuelle fraværende.

”Eftersom vi arbejder med stadige forbedringer, følger vi hele tiden op på tal som kvalitetsafvigelser, fejl, når vi ikke har leveret til tiden osv. Forskellige funktioner inden for virksomheden kan dermed lære af hinanden, både når det gælder bemanding, produktivitet og effektivitet. Det har ført til, at område- og arbejdsledere har fået et stort mandat til at kunne gennemføre ændringer, når der er behov for det, og fremlægge forslag til, hvilke investeringer som kræves. Når det er så tydeligt defineret, er det lettere at træffe en beslutning”, siger Lisa Pira.

Tilbage