Sporbarhed

Ny EU-forordning stiller større krav til datafangst

SporbarhedMed EU’s nye forordning om sporbarhed, sættes der helt nye skærpede krav til virksomheder om at kunne spore råvarer og færdigvarer hele vejen gennem produktionsprocessen. Producenter skal kunne spore de varer der indgår i produktet, og hvor de færdige produkter ender.

Konkurrenceparameter

Sporbarhed er blevet en konkurrenceparameter som virksomheder bliver nødt til at forholde sig til. Ikke alene for at beskytte forbrugerne, men også for at beskytte virksomhedens brand. Der er talrige eksempler på virksomheder der har fået dårlig omtale på grund af skadelige produkter der er blevet kaldt tilbage fra detailhandlen.

Tunge papirgange

Det er essentielt at ens systemer er indrettet så man hurtigt kan tilbagekalde produkter. Hvis man har tunge papir arbejdsgange, vil man opleve at man ikke kan reagere hurtigt eller præcist nok.

EU forordning

Med EU’s forordning 178/2002 artikel 18 er det blevet et lovkrav at man kan spore fx en fødevare gennem alle produktionsvirkning- og distributionsled. ”1. Sporbarheden skal i alle produktions-, tilvirknings- og distributionsled sikres for fødevarer, foder og dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, samt for ethvert andet stof der er bestemt til, eller som kan forventes at blive tilsat en fødevare eller et foder. 2. Ledere af fødevare- og foderstofvirksomheder skal være i stand til at identificere, hvorfra de har fået leveret en fødevare, et foder, et dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, og ethvert stof, der er bestemt til, eller som kan forventes at blive tilsat en fødevare eller et foder. Til det formål skal der etableres systemer og procedurer, hvorved sådanne oplysninger kan stilles til rådighed for de kompetente myndigheder på deres anmodning.

Tilbage