ProMark erfagrupper: Det kan ikke betale sig at lade være

ProMark erfagrupperne er der hvor du får ny inspiration og viden som du direkte kan bruge i din hverdag. Men det er også en vigtig inspirationskilde for det løbende udviklingsarbejde hos Mark Information

Der holdes 1-2 årlige møder i hver gruppe på forskellige virksomheder i Danmark. Grupperne er sammensat geografisk, så der ikke er for meget transporttid til møderne.

Ved mødet den 12. marts hos NordGroup i Nyborg deltog 22 medlemmer af gruppen. Med det store antal deltagere blev der i en runde om bordet diskuteret de mange forskellige udfordringer som erfagruppens medlemmer møder på jobbet som lønadministrator.

Blandt de centrale emner som blev drøftet, var webportalen ProPortal. Mange af deltagerne havde ikke et samlet overblik over mulighederne, og hvor nemt det er.

Brugerne kan tage ProPortal i brug uden forudsætninger og uddannelse. Dermed er det ikke alene ledelsen der får det samlede overblik over medarbejderressourcerne lige nu. Også medarbejdere. Alt foregår online. Det betyder at unødig administration undgås og fejl minimeres.

ProPortals mange muligheder blev gennemgået – læs mere om dem her.

Erfagrupperne er et forum, som er tæt på de praktiske udfordringer de fleste kender fra hverdagen. Derfor er det en betingelse at medlemmerne af erfagruppen er superbrugere af ProMark.

ProMark erfamøde - gruppen diskuterer

ProMark erfamøde gruppen diskuterer

Der er mange fordele ved at være medlem af erfagrupperne:

  • Du får et sted hvor du kan udveksle erfaringer omkring brugen af ProMark mv.
  • Du får netværk som du kan kontakte, hvis der opstår spørgsmål i din daglige brug af ProMark
  • Du kan komme med forslag til Mark Information om forbedret funktionalitet i ProMark
  • Du kan høre hvordan andre virksomheder bruger ProMark

Der er nu 72 medlemmer af de danske erfagrupper. Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på kundenettet og finde oversigter over deltagerne, datoer for de næste møder og referater af de tidligere møder.

Meld dig til her, hvis du ikke allerede har gjort det!

Rundvisning på Nord a/s

Erfamødet bød også på rundtur på NordGroup

 

Tilbage