"ProLean"

Dette kunne være fremtidens titel på et modul i ProMark. Men hvorfor skulle vi dog levere ”gammel vin på nye flasker”?

Som producerende virksomhed i dag kan man vist ikke længere komme uden om begrebet ”Lean Manufacturing”. Mange virksomheder er allerede meget bevidste om det.

Som producerende virksomhed i dag kan man vist ikke komme uden om begrebet ”Lean Manufacturing”Kort fortalt er ”Lean”, som begrebet populært benævnes, en paraplybetegnelse for en række sunde og fornuftige principper og tiltag, som man kan anvende ved planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af produktionen i en virksomhed.

Et af hovedelementerne i ”Lean” er at fjerne alt spild. Begrebet spild opfattes i denne forbindelse meget bredt – omfattende enhver aktivitet (tids- og ressourceforbrug), der ikke bidrager til, at kundens oplevelse af varens værdi forøges. Nøgleordene ’tid’ og ’ressource’ er endda i visse tilfælde, i takt med den øgede globalisering, nærmere gået hen og blevet en overlevelsesparameter frem for en konkurrenceparameter i visse dele af dansk industri.

Interessant i denne sammenhæng er, at Mark Informations kernekompetence i mange år netop har været opsamling af data fordelt på tid og ressourcer. Inden for tidsregistrering har Mark Information i flere år været den foretrukne leverandør i Skandinavien, hvor vi i årevis har tilfredsstillet vores kunder ved at levere et tidsregistreringssystem - ProTime, der opsamler helt nøjagtige data til virksomhedens Løn- og ERP-systemer – og dette uagtet hvor kompliceret en overenskomst eller hvor speciel en lokalaftale, der foreligger.

Så hvorfor ikke også udnytte denne kompetence til opsamling af data i produktionen?

Med fokus på reduktion af tids- og ressourceforbrug i forbindelse med en ”Lean” proces, eller en hvilken som helst anden forbedringsproces, har Mark Information i adskillige år kunne tilbyde en løsning. Navnet er ikke ”ProLean”, men derimod det velkendte modul i ProMark systemet – ”ProJob”. Et modul der i dag anvendes af mange af vore kunder.

Men hvordan kan ProJob så anvendes, og hvad er modulets rolle i en Lean-inspireret forbedringsproces?

Helt grundlæggende kan modulet styre produktionsordrer gennem hele fremstillingsprocessen, uanset hvad man fremstiller. Via velplacerede informations-punkter, i form af terminaler, PC'er, PDA’er el.lign., trækker medarbejdere deres job-information og tilbagemelder information om tidsforbrug og produktionsdata.

Herved opnås et rettidigt og kvalitativt overblik over eksempelvis:

  • samlet arbejdstid forbrugt på en enkelt ordre
  • materialeforbrug
  • anvendt tid, fra ordren blev frigivet til den blev færdigmeldt
  • forbrugt tid til indre omstillingstid, hvor ressourcen ikke har været i stand til at producere

Står man og skal i gang med en forbedringsproces, kan ProJob derfor bidrage væsentligt til at give det nødvendige overblik over ”current state” i produktionen, således at problemområder tidligt kan lokaliseres.

Er man allerede midt i en forbedringsproces, er ProJob et fremragende rapporteringsværktøj til opfølgning på igangværende tiltag. Ved hjælp af den tilgængelige job-information er det muligt løbende at visualisere præstationerne i forhold til de fastsatte mål. Indenfor jobregistrering er der dog sjældent to virksomheder, der gør tingene ens. Det stiller store krav til både systemets fleksibilitet og til kompetencerne i forbindelse med forberedelse og opsætning. Hos Mark Information har vi god erfaring med begge dele.

Gennem mange års samarbejde med virksomheder, der har været igennem større og mindre forandringsprocesser, har vi gennem inspiration og hårdt tillærte kompetencer, opbygget en erfaring vi dagligt deler med vore kunder – både gennem vor produktudvikling og vore konsulentydelser. Ethvert projekt stiller nye krav, og fostrer nye ideer til ProMark produktet. Denne inspiration er en central del i vores produktudvikling, som nye såvel som eksisterende kunder kan drage fordel af.

Et ”Lean” projekt, der i høj grad handler om at afdække og registrere afvigelser i produktionen, må nødvendigvis startes med et solidt forarbejde i form af specifikation af krav og forventninger.

En ting er at registrere de rigtige ting, en anden ting er at registrere tingene rigtigt

Ovenstående er helt essentielt, når man skal specificere sine krav til et registreringssystem. I ProJob er det ud fra standardsystemet muligt at sammensætte en bred vifte af kombinationer for opfyldelse af de ønskede effekter, og det er derfor vigtigt, at man indledningsvis gør sig helt klart hvorledes systemet ønskes anvendt.

Afslutningsvis skal det nævnes, at man altså ikke automatisk bliver en ”Lean” virksomhed ved at implementere ProJob. Men ProJob er et rigtig godt og afprøvet værktøj som med stor fordel kan understøtte en ”Lean” proces. Ikke blot til at synliggøre problemerne så de kan behandles, men også som opfølgningsværktøj til at visualiserer effekten af de løbende forbedringer.

Tilbage