Professor i ledelse: Workforce Management er en lavt hængende frugt til øget produktivitet

Flemming Poulfelt, professor i ledelse ved Copenhagen Business School, fortæller hvordan beslutningstagere kan demonstrere proaktivt lederskab i bestræbelserne på at fremme produktivitet og reducere sygefravær

Af Mark Informations helt nye spørgeskemaundersøgelse: ”Nye sandheder om Workforce Management” fremgår det, at nordiske virksomheder er meget optagede af sygefravær og produktivitet.

Eksempelvis peger mere end 85 % af de norske respondenter på, at de i høj eller meget høj grad er optaget af at nedbringe sygefravær i virksomheden.

Hvad angår produktivitet, så er tendensen den samme. Her angiver mere end 85 % af de svenske respondenter, at de i høj eller meget høj grad er optaget af produktivitet i virksomheden. For Danmark og Norge vurderer 90 % af respondenterne, at virksomheden er meget optaget af produktivitet.

Uddrag af undersøgelsen Nye sandheder om Workforce Management

 

 

 

 

 

Reduktion af sygefravær er en ledelsesopgave

Professor Flemming PoulfeltAnalyser viser, at ledere i mange tilfælde ikke er bekendte med årsagerne til, hvorfor medarbejdere er fraværende. Det påpeger professor i ledelse ved Copenhagen Business School, Flemming Poulfelt i et interview til Mark Information. Han understreger samtidig, at nedbringelse af sygefravær er en ledelsesopgave, og at Workforce Management-systemer bør bruges som et præventivt ledelsesværktøj til at indlede en proaktiv fraværsdialog med medarbejderne.

Ledelsesværktøj til hurtigere produktivitetsforbedringer

I samme interview belyser Flemming Poulfelt, hvordan top- og mellemledere hurtigere kan gennemføre produktivitetsforbedringer med realtids-indsigt i den nuværende allokering og anvendelse af ressourcerne i forhold til plan og mål.

Tilbage