Nye sandheder med Workforce Management som ledelsesværktøj

Med WFM som ledelsesværktøj får beslutningstagere en afgørende "single version of truth" til proaktiv handlingsledelse

Single version of truth med Workforce ManagementProduktivitet og international konkurrenceevne er på dagsordenen i de fleste større virksomheder. Samtidig har IBM Institute for Business Value i sit seneste ”Global C-suite Study” identificeret, at CFO’ens største udfordring er at integrere information på tværs af hele organisationen for at opnå ”single version of truth”.

I den forbindelse spiller Workforce Management en central og voksende rolle for CFO’er og andre beslutningstagere.

Workforce Management – helt enkelt

Stempeluret afløses af workforce managementI gamle dage var Workforce Management karakteriseret ved stempelure og timesedler til registrering af medarbejdernes arbejdstid, så alle fik den korrekte løn.

I dag er den øvelse afløst af moderne og brugervenlig realtids-teknologi, der fortsat sikrer, at alle aflønnes korrekt på den mest effektive måde. Samtidig giver Workforce Management direkte besparelser og hjælper med at sikre produktiviteten gennem indsigtsfuld planlægning og løbende tilpasning af de rette ressourcer, til rette tid og til den rette opgave på tværs af hele organisationen.
 

Sandheden om sygefravær og produktivitet

Selvom medarbejdernes sygefravær generelt har været faldende hos især nordiske virksomheder de seneste år, så er sygefravær stadig et produktivitetshæmmende problem for mange private og offentlige virksomheder.

Styr på sygefraværet?Daglig fraværsregistrering med Workforce Management giver et sandfærdigt indblik i hele organisationens sygefravær og giver samtidig alle ledere med personaleansvar en helt unik mulighed for at forebygge og nedbringe fraværet i de situationer, hvor enkelte medarbejdere eller hele afdelinger afviger i forhold til normen.

Problemet med sygefravær er jo oftest, at indsigten i organisationens forskellige sygefraværsprocenter og årsagerne hertil er for uklar og til tider helt ukendt for såvel topledelse som for medarbejdernes nærmeste chef.

Det faktum gør det naturligvis ret svært at handle på udfordringen trods den væsentlige indflydelse på medarbejdertilfredsheden og ikke mindst på produktiviteten i forhold til optimal planlægning af bemanding og arbejdstid i virksomhedens service- og produktionsapparat.

Ved opstilling af simplificerede forudsætninger i forhold til lønsum og antal ansatte, så kan en hurtig ROI-beregning påvise, at proaktiv og handlingsorienteret ledelse, der reducerer sygefravær med blot et halvt procentpoint, kan medvirke til afgørende forbedringer i produktiviteten og på bundlinjen.

Proaktivt beslutningsgrundlag til forbedring af OEE

Langt de fleste CFO’er er bekendte med OEE, der er det universelle nøgletal for udnyttelse af produktionsapparatet. Helt overordnet stræber de fleste ”Lean” virksomheder efter at opnå det internationale og såkaldte ”world-class” OEE nøgletal på 85 %. Lær mere om Workforce Management, Lean og OEE.

Det viser sig imidlertid, at mange virksomheder har en for ringe udnyttelse af sit produktionsapparat, idet der ikke gennemføres systematiske målinger af dets udnyttelse i realtid.

OEE

Som ledelsesværktøj giver Workforce Management et øjeblikkeligt billede af sandheden om produktionsapparatets udnyttelse. Hurtigt og enkelt får CFO’en og andre relevante beslutningstagere et sandfærdigt og operationelt indblik i, hvorvidt produktionsapparatets bemanding og processer er optimal i forhold til planlagt og realiseret:

  • Arbejdstid / produktionstid
  • Ventetid
  • Årsager til ventetid

Denne type indsigt er naturligvis betydningsfuld for, hurtigt, at kunne træffe vigtige beslutninger og handle i forhold til planlægning og optimering af ressourcerne ud i det yderste led i service- og produktionsapparatet.

Tilbage