Kom ud af den danske produktivitetsfælde

Ifølge OECD ligger Danmark tæt på bunden, når produktiviteten skal opgøres for perioden 1995-2012

Vi er nummer fem opgjort fra bunden. Polen er verdensmestre i produktivitet. Ingen andre lande kommer i nærheden af de myreflittige polakker.

Produktivitetsvækst fra 1995 til 2012Produktivitetstricket er enkelt ifølge professor Flemming Poulfelt fra CBS; “Svaret er “3F”, og det er ikke den danske fagforening. Det handler om at “fjerne, forenkle og forny” i alle led i virksomheden. Det gælder både i produktionen og administrationen”, sagde han på et produktivitetsseminar arrangeret af Dansk Industri og Dagbladet Børsen den 19. marts 2015.

 1. Hvis en virksomhed ønsker at få produktiviteten i top, handler det først og fremmest om at tage udgangspunkt i værdierne i virksomheden. De er grundlaget for alt hvad der sker i virksomheden. Alt skal være klart og entydigt forankret her. Det er rammen for, hvordan ledelse skal udøves. Det gælder lige fra topchefen til værkføreren.
   
 2. For det andet kræver det at de nødvendige ledelseskompetencer rent faktisk er til stede. Lederne skal være i stand til at være ledere. Det lyder enkelt. Erfaringen viser at mange af dem som forlader en virksomhed, vælger at gøre det fordi de har en dårlig chef.
   
 3. For det tredje skal alle løbende være opmærksomme på hvad der skaber værdi for virksomheden. Er det i produktionen at den største værdi skabes? Eller er det når frontmedarbejderne møder kunden, og der sker en tilpasning af produktet. Alt hvad der ikke skaber værdi, skal fjernes. Her er det dog centralt at være opmærksom på, at det du ikke mener er værdiskabende, kan være vigtigt for andre.
   
 4. For det fjerde skal der være fokus på forenkling hvor muligt. Alle processer skal gøres så enkle som muligt, således at al unødig friktion undgås. Hvis der sker utilsigtede hændelser i virksomheden, er det ikke altid svaret at komme med endnu flere regler. Det gør processerne mere komplicerede, og det sænker produktiviteten.
   
 5. For det femte skal der være fuld opmærksomhed på områder der kan fornyes. Der kommer nye versioner af software, og selvom det ikke umiddelbart kan dokumenteres at det kan betale sige lige nu, så hævner det sig på et senere tidspunkt ikke at foretage den fornødne fornyelse.
   
 6. For det sjette skal der løbende måles på om ledelsesprocesserne har den kvalitet som er ønskværdig og nødvendig for at sikre produktiviteten. Sagt med andre ord; har din virksomhed de rigtige ledere?

Workforce management hjælper på vej til flere af de seks punkter:

 • Har du overblik over dine ledere (og medarbejderes) kompetencer?
 • Og ved du hvad de bruger tiden på?
 • Bruger du for dyre timer på opgaver som kan løses bedre og billigere?
 • Og måler du på de rigtige KPI’er?

Med Workforce Management kommer din virksomhed ud af produktivitetsfælden.

Tilbage