Hvad er EUs arbejdstidsdirektiv?

ProTime kan hjælpe med at efterleve EUs arbejdstidsdirektiv

Mark Informations tidsregistreringsløsning hjælper virksomheder med at efterleve EUs arbejdstidsdirektiv (2003/88/EF).

Arbejdstidsdirektivet giver en minimumgaranti for:

  • en maksimal gennemsnitlig arbejdsuge (inklusive overtid) på 48 timer (artikel 6)
  • en minimal daglig hvileperiode på 11 sammenhængende timer for hver 24 timer (artikel 3)
  • pauser når arbejdsdagen overskrider seks timer (artikel 4)
  • en minimal ugentlig hvileperiode på 24 timer plus den daglige 11-timers hvileperiode for enhver syv-dages periode (artikel 5)
  • Minimum fire ugers betalt frihed om året (artikel 7)
  • Natarbejde begrænses til gennemsnitligt otte timer for enhver 24-timers periode (artikel 8)

Kilde: Euro Info Centres (EIC)

Disse hovedbetingelser øger de krav der stilles til virksomheder om at fremskaffe præcise registreringer af medarbejdernes arbejdstid og pauser. Mark Informations tidsregistreringsløsninger letter det administrative arbejde i forbindelse med overholdelse af dette omfattende regelsæt.

Hvad er EUs arbejdstidsdirektiv (WTD)?

Direktiv 2003/88/EF fastsætter en række minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden. Desuden omhandler direktivet de daglige hvileperioder, pauser, ugentlig hviletid, maksimal ugentlig arbejdstid, årlig ferie samt aspekter i forbindelse med natarbejde og skifteholdsarbejde. Det oprindelige direktiv 93/104/EC, der blev vedtaget i 1993, blev ændret i 2000 ved direktiv 2000/34/EC, og de er nu blevet konsolideret i direktiv 2003/88/EF. Et nyt forslag om et direktiv, der skal ændre nøgleaspekter af lovgivningen, blev vedtaget af Kommissionen den 22. september 2004.

Kontakt os for at høre mere om hvordan din virksomhed kan opfylde kravene til Arbejdstidsdirektivet.

Tilbage