Gør SAP online med fabriksgulvet

Produktionsdata integreret med SAP

Mark Information tilbyder integration til SAP R/3 der gør SAP 100% online med produktionsdata samlet op direkte på fabriksgulvet.

Gennem mere end 20 år har Mark Information der udvikler Workforce Management-systemet ProMark, specialiseret sig i opsamling af produktions- og tidsdata fra fabriksgulvet i skandinaviske industrivirksomheder.

I ProMark er der et interface til de produktionsrelaterede moduler i SAP R/3. Det drejer sig om modulerne PP (Production Planning), PP-PI (Production Planning for Process Industri), PM (Plant Maintenance) og PS (Project System). Det ny interface håndterer overførsel af data fra SAP vedrørende:

 • Produktionsordre, IPO ordre, ordrerettelser og -sletninger
 • operationer
 • workcentre
 • kostcentre
 • afdelinger
 • fabrikker/lokationer

og leverer data retur til SAP om

 • reel produktionstid (inkl. opstillingstid og ventetider)
 • medarbejderkategori til kostberegning
 • antalsmeldinger på varer i arbejde – godkendte og kasserede
 • status på ordrer/operationer
 • fejlårsager ved kassation og produktionsstop

Præcise tilbagemeldinger til ERP-systemet giver produktionsledelsen mulighed for at validere og opdatere manufacturing lead time og seriestørrelser hvorved man opnår en mere præcis og optimal produktionsplan.

ProMark gør det blandt andet muligt at analysere produktionen på følgende områder:

 • validere normtider op mod faktiske produktionstider
 • måle udnyttelsesgrad og identificere flaskehalse i produktionen
 • måle produktiviteten og effektiviteten på arbejdsstyrken og maskinerne
 • identificere kassations- og produktionsstop-årsager
 • analysere job costing

For virksomheder der har implementeret Lean Manufacturing, er ProMark et stærkt værktøj der sætter ledelsen i stand til at følge op på om de tiltag man har sat i værk ud fra Lean-filosofien, også yder det bidrag til indtjeningen som man forventer.

Interfacet mellem SAP og ProMark bygger på standard IDocs fra SAP. Med interfacet er ProMark i stand til, på baggrund af SAPs ordretyper, at skelne fra hvilket modul i SAP ordren kommer og efterfølgende sende tilbagemeldinger på ordren retur til det rigtige modul i SAP. Udover interfacet til produktionsmodulerne i SAP R/3 har ProMark også interface til SAPs HR-modul.

Kontakt os for yderligere oplysninger.

Tilbage