Forretningsværdi ved transformation af ældre IT-løsninger til cloud-økosystemer

Virksomheder står i dag over for markedsforandringer og stadig større krav om effektive og brugervenlige IT-applikationer til alle interessenter. Applikationer, der kan optimere arbejdsgange fra start til slut, sikre kundetilfredshed og minimere omkostningerne. Mens IT-leverandører har adresseret disse udfordringer i mange år, har den teknologiske udvikling og innovation også givet virksomheder nye muligheder.

Få et overblik over de trends, der udvikler sig på markedet, og hvordan vi reagerer på dem for at gøre ProMark til en tryg beslutning – nu og i fremtiden.

Egen, unik, ældre løsning og on-premise applikationer 

unik, legacy-løsning

IT-leverandører har i årenes løb haft stor succes med enten at tilbyde virksomheder unikke, specialprogrammerede løsninger eller løsninger baseret på et ERP-, CRM- eller et andet forretningssystem (herefter ERP) for at dække specifikke behov for funktionalitet. Eksempelvis kan moderne workforce management med komplekse, lokale arbejdstidsregler og optimeret dataopsamling og validering tæt på kilden sjældent håndteres med en generel ERP-løsning alene.  

En fordel ved at udvikle specialsystemer oven på en generel ERP-platform er udnyttelsen af de standardfunktioner, der følger med som fx brugergrænsefladekomponenter, applikationslogik og et databaselag. Derudover kan løsningen udnytte ERP-forretningslogikken, som fx standard ERP-procesunderstøttelser.   

De mest almindelige udfordringer ved denne tilgang er, at:

 • Løsningen er unik for virksomheden, og derfor skal virksomheden selv dække alle omkostningerne
 • Det kan være vanskeligt at fastholde den nødvendige viden til at udvikle og opdatere løsningen i forhold til de nyeste IT-tendenser
 • Når ERP-platformen skal opgraderes, er det en udfordring at opgradere standardplatformen. Alle de unikke aspekter i løsningen skal håndteres, og der er ingen garanteret, nem opgraderingsmetode fra ERP-leverandøren. Det begrænser virksomhedens muligheder for at implementere de nye standardfunktioner, som tilbydes af ERP-leverandøren

Mange virksomheder kæmper med at modernisere deres ældre systemer i det tempo, der kræves for at kunne forblive konkurrencedygtige. Derfor har andre tilgange vundet terræn på IT-markedet. Overordnet ser vi tre tendenser:

 1. Løsninger fra en uafhængig softwareleverandør (ISV) gennem on-premise applikationer
 2. Integration eller serviceorienteret strategi (best-of-breed versus best-of-suite)
 3. Cloud-økosystemer

ISV-løsning gennem on-premise applikationer

on-premise applikation

ISV'er (Independant Software Vendors) er opstået i takt med at leverandører af ERP-løsninger har tilbudt partnerskabsmodeller og teknologi, der faciliterer denne tilgang. ISV-løsninger har været anvendt gennem mange år, og der er et bredt marked for stærke, branchespecifikke IT-løsninger. 

Strategien består i at dele omkostningerne til at vedligeholde den virksomheds-specifikke funktionalitet med andre virksomheder med lignende behov. Samtidig overlades ansvaret for at holde systemerne opdaterede i forhold til IT- og forretningstendenser til ISV'erne. Viden om løsningen placeres i et større fællesskab mellem ISV'er og konsulenthuse (Value-Added Reseller, VAR), der sammen med ISV'erne implementerer driftsklare ISV-løsninger hos kunderne.

Udfordringerne med at opgradere platformen vil dog stadig eksistere, da virksomhederne er afhængige af, at ISV'erne konstant holder sig opdaterede. Derudover kan omkostningerne til opgradering være betydelige, ligesom opgraderingens kompleksitet kan variere. Den afhænger af, hvor stor en del af standardplatformen ISV'en udnytter, eller om løsningen er mere løst tilknyttet, fx kun gennem dataintegration. 

En anden udfordring er, at ISV'erne er uafhængige af ERP-leverandøren. ISV'ernes troværdighed og risikoprofil kan derfor være en bekymring for virksomheder i forhold til den langsigtede vedligeholdelse og udvikling af løsningerne samt systemdokumentation og mulighed for at skifte ISV eller VAR, om nødvendigt.

Platformsudbydere som Microsoft og SAP har erkendt disse risici. De har typisk adresseret dem ved at indføre ISV- og VAR-partnerniveauer for at anerkende stærke partnere i deres økosystemer. En anden ny metode har været at sætte standarder for ISV-løsninger gennem vurdering/certificering af den tekniske løsning og relevant dokumentation for at sikre, at det er en troværdig løsning med lav risiko for kunderne. Økosystemer:
Når løsninger fra forskellige IT-leverandører integreres til en samlet service for at levere størst mulig forretningsværdi. Alle leverandører gør, hvad de hver især er bedst til, og lader de andre gøre det samme

Mark Information har i mere end 35 år været et værdifuldt alternativ for virksomheder, der søger kontinuerlig innovation inden for workforce management som supplement til deres egne ERP- og HR-platforme. Med et stærkt fokus på workforce management, standardiserede og moderne integrationer til alle førende ERP-, HR- og lønsystemer, er vi et trygt og fremtidssikkert valg. Vi hjælper virksomheder med at håndtere deres workforce management-udfordringer, samtidig med at de kan opretholde en mere standardiseret ERP- og HR-platform.

Integration og serviceorienteret strategi

Integrationstilgang

Systemintegration har været fremherskende i mange år. Det er stadig et vigtigt aspekt i at sikre virksomhedernes fleksibilitet og gør det muligt for dem gradvist at implementere Software as a Service (SaaS). 

En åbenlys fordel er, at virksomheden kan opgradere og vælge de bedste standardløsninger til at dække de forskellige forretningsmæssige behov. Disse løsninger kan opgraderes uafhængigt af hinanden, så de følger med virksomhedens skiftende behov.

Denne integrationstilgang var oprindeligt præget af punktvise integrationer mellem de forskellige forretningssystemer. Men i takt med at IT-landskabets kompleksitet vokser, er denne integrationsmetode en udfordring. Da sådanne projekter omfatter flere forretningssystemer og IT-leverandører, bliver det stadig mere komplekst at overvåge og opgradere/ændre integrationerne. 

En mere moderne tilgang er at anvende en serviceorienteret integrationsarkitektur med en central integrationsplatform. Dette muliggør central overvågning og at ændringer i stamdata eller transaktioner i et system kan sendes til flere andre forretningssystemer. Derudover udføres datamapningen mellem integrationsplatformen og forretningssystemet. Det giver større fleksibilitet i udnyttelsen af data i nye forretningssystemer eller ved ændringer i datamapningen.

Software as a Service (SaaS)
En cloudbaseret applikation,
som faktureres efter forbrug og tilbyder
øget skalerbarhed og fleksibilitet

Integrationsplatforme leveres også med såkaldte adaptere, som er færdige standardintegrationer til relevante forretningssystemer. Det øger virksomhedens fleksibilitet i forhold til at forbinde de forskellige forretningssystemer.

Med udviklingen af SaaS kan virksomheder ved hjælp af integrationsplatforme køre en hybrid integrationsløsning, hvor nogle systemer kører via SaaS-platforme og andre on-premise. 

Mark Information erkendte fordelene ved denne tilgang for mange år siden og har videreudviklet et modent og fleksibelt dataintegrationsmodul. Modulet muliggør en tilgang til integrationer og adaptere uden kodning til alle førende systemplatforme, som en workforce management-løsning skal kunne interagere med – uanset om systemerne kører i skyen eller on-premise.

Cloud-økosystemer

En af de seneste tendenser er, at større SaaS-leverandører vælger en cloud-baseret ISV-tilgang, almindeligvis omtalt som "apps". De fleste kender apps fra deres smartphones, hvor de som enkeltstående applikationer tilbyder relevante funktioner. Data deles mellem apps, hvor det giver mening (fx kontakter, kalender og fotos).

I en forretningsmæssig sammenhæng giver denne metode nye muligheder for at opnå fleksibilitet i virksomheden, samtidig med at omkostningerne til IT-løsninger holdes nede. 

Større SaaS-leverandører og cloudteknologier adresserer vigtige IT-tendenser:

 • Platformen opgraderes løbende
 • Platformen har åbne API'er, så den kan interagere med data og forretningslogik, hvilket gør det muligt for ISV'er at levere løsninger uden at skulle basere apps på en bestemt SaaS-platform
 • Platformen tilbyder tilpasning og ISV-muligheder med respekt for løbende opgraderinger
 • Platformen giver ISV'er mulighed for at distribuere løsningerne via en apptilgang:
  – Isoleret funktionalitet, men integration af data når det er nødvendigt
  – Fælles og integreret brugergrænseflade med resten af platformen
  – Forenklede muligheder for installation og afinstallation
  – Appgodkendelse for at minimere risici for virksomheder
  – Appdistributionsplatform, inklusive SaaS afregningsmodeller  

Cloud-økosystem

 

 

 

 

 

 

 API (Application Programming Interface)
En integrationsmetode, der sikrer,
at forskellige systemer kan udveksle data.

Læs mere om API'er

Disse cloud-økosystemer og deres appstores oplever stor vækst i disse år. Årsagen hertil er visionen om at kunne tilbyde platformsfunktionalitet og ISV-løsninger via en SaaS-model, der leverer kontinuerlig innovation til virksomhederne.

Mark Information mener, at denne nye tendens giver kunderne stor mulighed for at høste fordelene ved SaaS. Det kræver dog, at der findes solide ISV'er i ethvert cloud-økosystem, så kunderne kan få dækket alle deres forretningsmæssige behov. Vi tilbyder en moderne løsning med åbne API'er samt certificeringer til relevante cloud-økosystemer. Det garanterer kunderne en sikker overgang og den allernyeste funktionalitet inden for workforce management. Disse cloud-økosystemer og deres appstores oplever stor vækst i disse år. Årsagen hertil er visionen om at kunne tilbyde platformsfunktionalitet og ISV-løsninger via en SaaS-model, der leverer kontinuerlig innovation til virksomhederne.

Vi mener desuden, at løsninger i cloud-økosystemer kræver relevante services, for at kunderne virkelig kan få gavn af en SaaS-strategi. Derfor tilbyder vi en række relevante services, som supplerer de teknologiske muligheder.

ISV'er i en ny verden

Nøglen til succes for ISV'er i en ny verdenOvergangen fra on-premise ISV-løsninger til cloud-økosystemer er en epokegørende forandring for ISV'er. Og faktum er, at nogle ISV'er vil kunne overgå til cloud-økosystemer, mens andre vil forsvinde i takt med at virksomheder fortsætter med at migrere til SaaS- og cloudløsninger. 

SaaS-leverandører vil fortsat fokusere på at udvikle cloud-økosystemer, da det gør det muligt at levere værdi til kunderne uden at skulle udvikle et større antal specifikke produkter. Det har også en positiv indvirkning på markedet, herunder:

 • tiltrækning af en kritisk masse af brugere
 • tredjepartsudviklere kan hjælpe med at sikre komplette kundeløsninger på platformene for at sikre, at kunderne ikke uden videre skifter til andre SaaS-platforme

De ISV'er som lykkes med overgangen vil ikke kun have forberedt deres produkter til cloud-teknologier rent teknisk. De vil også have ændret deres servicetilbud og kommercielle modeller, så de afspejler SaaS-tankegangen.

Som del af den nye verden skal ISV'er også vænne sig til, at virksomheder altid vil være på udkig efter troværdige og fremtidssikrede cloudbaserede ISV-løsninger i de cloud-økosystemer, de indgår i. 

Derfor skal ISV'er og VAR'er levere forretningsmæssig værdi via cloud-økosystemerne, uanset om det er apps, certificerede dataintegrationer eller implementerings- og supporttjenester med hjælp fra VAR'er. Men frem for alt skal de kombinere anvendelsen af de nye teknologiske muligheder med nye niveauer af kundeservice for at leve op til det løfte, cloud-økosystemerne stiller i udsigt.

De nye cloud-økosystemer er en enestående mulighed for Mark Information til at levere endnu mere forretningsværdi til kunderne ved at kombinere ny teknologi, thought leadership og god kundeservice. 

Mark Information er i en unik position til at samarbejde med økosystemer og deres kunder, da vi kan levere alle aspekter i en fokuseret workforce management-strategi. Uanset om det er nye platforme, løsningsmuligheder eller services har vi 35 års erfaring inden for workforce management, som vi kan bringe i spil til at gennemføre den virkelige transformation fra teknologiske muligheder til forretningsmæssig værdi hos kunderne.