Find vej til Workforce Management-skatten i din virksomhed

Vejen til produktivitetsforbedringer og effektivisering kan være svær at overskue i komplekse organisationer. Med anvendelse af ”5C Stakeholder Workforce Management matrix” får virksomheden nemmere kortlagt vejen. Mollie Lombardi fra Brandon Hall Group forklarer

Når virksomheder overvejer at investere i Workforce Management-løsninger til løbende registrering og rapportering af organisationens arbejdstid og fravær samt arbejdsopgaver, så er formålet oftest ledelsens ønske om:

  • højere produktivitet i hele organisationen og
  • effektivisering af de administrative lønberegningsprocesser.

I den forbindelse er det vigtigt at forstå, hvordan virksomhedens ledelse bedst identificerer, implementerer, kommunikerer og måler værdien af løsningen blandt de mest centrale interessenter i organisationen.

Men hvem er de centrale interessenter i organisationen, og hvordan sikrer virksomhedens ledelse, at de adopterer og anvender løsningen mest hensigtsmæssigt i forhold til virksomhedens mål, processer og strategi?

I dette video-interview forklarer Mollie Lombardi, hvordan ”The 5C Stakeholder Workforce Management matrix” kan bruges som ”skattekort” til at konkretisere business casen og lave en plan for forandring og succesfuld implementering. I interviewet belyser hun også eksempler i forhold til interessenterne i HR/Lønadministration og ledelsen i den daglige drift.

 

 

5C Stakeholder Workforce Management matrix

5C Stakeholder Workforce Management matrixModellen er en overskuelig matrice, der matcher 5 væsentlige Workforce Management- temaer med 5 centrale interessentgrupper i organisationen.

Med modellen kan virksomheden nemmere overskue, hvordan de 5 væsentlige temaer indvirker på de 5 centrale interessenter, og hvilken rolle en Workforce Management-løsning bør indtage for at minimere risici samt maksimere effektivitet og produktivitet i organisationen.

Samtidig giver modellen mulighed for at udvælge og prioritere de indsatsområder, man mener, der giver størst resultat.

Uddybning af modellen

Mollie Lombardi og Brandon Hall Group har udgivet en uddybende forklaring til modellen med en generel beskrivelse af, hvordan de 5 interessentgrupper forholder sig til de 5 væsentlige Workforce Management-temaer.

Download en uddybende forklaring til modellen – den er gratis.

Tilbage