Bedre ledelsesrapportering får virksomheder til at udskifte Workforce Management-system

Automatisering af administrative processer og krav om bedre ledelsesrapportering vejer tungest når større virksomheder beslutter sig for at udskifte tidsregistreringssystemer i stedet for at vedligeholde den eksisterende løsning. Her fortæller tre større virksomheder åbent om, hvilke overvejelser de har gjort sig

Automatiseringsstrategi igangsætter overvejelser om udskiftning til mere avanceret løsning

Hagen ASSkandinaviens førende trappeproducent Hagen AS har udskiftet Workforce Management-system, som led i en større automatiseringsstrategi. Arbejdslønninger i Norge er en betydelig omkostning, og skal produktionen ske lønsomt, er timeforbruget nødt til at være effektivt.

Hos produktionsvirksomheden var det en vigtig overvejelse, hvorvidt et nyt system kan hjælpe produktionsledelsen med indsigt i timeforbruget i forhold til dagsaktuelle KPI'er og især inden for timeforbrug per trappe. Reduktion af det administrative arbejde forbundet med kvalitetskontrol af timelister stod også højt på listen af forretningsmæssige krav til et nyt system.

Ingvar Hagen, Hagen AS”Vores daværende tidsregistreringssystem skabte sårbarheder i forhold til vores konkurrenceevne. Vi ville have et mere moderne system med nye automatiserings- og rapporteringsmuligheder. Da vi skulle bestemme os for et nyt system blandt 5 leverandører, så lagde vi stor vægt på, at det nye system havde funktioner, der rækker længere end almindelig ind- og udstempling. Samtidig var det vigtigt for vores organisation, at løsningen var modulbaseret, så den kunne implementeres i faser, da vi havde svært ved at konkretisere alle vores krav og ønsker uden trinvise erfaringer,” siger Ingvar Hagen, Leder af teknologi- og procesudvikling hos Hagen.

Ophør af support og nyt lønsystem skaber behov for udskiftning

Findus Sverige ABDen svenske fødevarevirksomhed Findus Sverige AB beskæftiger 300 funktionærer og 500 timelønnede, der arbejder med nedfrysning af grøntsager og anden forarbejdning af sæsonvarer fra især skånske landbrug. I sommersæsonen svulmer medarbejdertallet op med 300, der arbejder døgnet rundt på meget varierende tidspunkter.

Tidsregistreringen hos Findus er omfattende, og da virksomheden overvejede at skifte WFM-system, var beslutningen presset af nødvendighed, da den hidtidige leverandør ville afslutte produktsupporten på Findus’ daværende WFM-system. Samtidig ville virksomheden skifte til et andet lønsystem.

Enkel registrering på terminalNye krav fra forretningen krævede også investeringer i systemtilretninger, som Findus hellere ville foretage i anskaffelse af et nyt fremtidssikret system, der kunne integreres sømløst til nyt lønsystem end at kaste penge efter en ældre løsning.

”Lederne ville have et tydeligere overblik over timeforbruget med både brugervenlighed og rapporter i realtid, mens produktionen ønskede terminaler, der var nemme at vedligeholde,” siger Mia Bornheim, der var ansvarlig i udskiftningsprocessen hos Findus.


Forretningsmodellens lønsomhed afgørende i overvejelserne

ProPC hos Lantmännen MaskinLønsomheden i virksomhedens serviceydelser var det bærende element i de ledelsesmæssige overvejelser, da Lantmännen Maskin besluttede at udskifte den eksisterende tidsregistreringsløsning blandt 300 serviceteknikere, der kører rundt til landmænd og reparerer traktorer og landsbrugsmaskiner fra godt 50 værksteder i Sverige.

Det stod hurtigt klart, at der var behov for udskiftning til en løsning, der gør det hurtigt og nemt for serviceteknikerne at rapportere den præcise arbejdstid hos hver enkelt kunde. Det krævede en brugervenlig WFM-løsning med avancerede registrerings- og rapporteringsfunktioner i realtid.

Mekaniker registrerer i ProMark”På et velfungerende værksted skal man nå en driftsavance på 10 procent. På serviceværksteder som vores er det den sidste arbejdstime hver dag, der gør at man tjener penge. Efter vi har indført vores nye workforce management-system er vi både blevet mere fokuserede, når vi arbejder, og bedre til at måle vores indsats”, siger Jens Hennig, projektleder i Lantmännen Maskin.

Tidligere var der for mange løse timesedler, der gik rundt fra serviceteknikere til administrationen med data om tidsforbrug hos de enkelte landmænd. Det gav usikkerhed og en for lav debiteringsgrad for de lagte arbejdstimer.

 

Tilbage