5 gode grunde til at håndtere ferieprocesserne i ProMark!

Ferieafvikling har altid været en central proces i ProMark. Nu har vi udbygget ProMark til også at kunne håndtere optjeningsdelen jf. den ny ferielov og den decentrale proces i forhold til overførsel mellem gammelt og nyt ferieår. Den sidstnævnte proces er typisk baseret på blanketter eller skriftlige aftaler/emails mellem medarbejder og leder.

Vi oplever derfor en stærkt stigende interesse fra kunder, som ønsker at optimere feriehåndteringen og har taget stilling til, hvordan de vil håndtere de ændringer, den nye ferielov medfører. Læs mere om, hvad det er for nogle områder her.

Sæt strøm til feriehåndteringen

Med ProAbs Ferie kan I automatisere en række arbejdsgange i forhold til håndtering af ferieregnskabet i virksomheden. Modulet understøtter to vigtige processer:

 • Optjening af ferie:
  Modulet beregner og styrer optjening og tilskrivning af ferie i forhold til anciennitet, alder og fuldtids-/deltidsansættelse, og holder styr på, om den optjente ferie er med eller uden løn. Det sikrer også korrekt tilskrivning af specielle fridage som feriefridage, omsorgsdage og seniordage.​

Ferieoversigt i ProAbs
Eksempel på medarbejderens oversigt over tilskrevne feriedage og andre specielle fridage, inklusive information om hvor mange dage der er brugt, planlagt og tilbage.

 • Overførsel til nyt ferieår eller udbetaling:
  Modulet håndterer overførsel af ferie til næste ferieår eller udbetaling af ikke afholdte feriedage. Medarbejderne lægger selv deres ønsker om overførsel eller udbetaling ind i systemet, som samtidig sikrer, at de ikke kan overføre mere ferie, end de har til rådighed. Modulet kan også håndtere ønsker om overførsel eller udbetaling af andre saldi som fx flextid og afspadsering – med integration til virksomhedens lønløsning (lønarter).​

Overførsel af ferie i ProAbs
Eksempel på brugergrænseflade for medarbejder ved anmodning om overførsel af fravær til nyt ferieår.​

Nogle virksomheder har brug for at understøtte begge processer, andre kun den ene. Men hvorfor overhovedet vælge at håndtere processerne i ProMark?


Derfor skal I samle al feriehåndtering i ProMark

Ved at samle både optjening og overførsel i ProAbs Ferie opnår virksomheden optimal understøttelse af feriehåndteringen – uden manuelle, tidskrævende arbejdsgange, fejl og forsinkelser!

Den eksisterende opsætning af ferieafvikling i ProTime bliver IKKE påvirket af ProAbs Ferie, da de to moduler sameksisterer. Det betyder, at medarbejderne bare skal gøre som de plejer i forhold til forudmelding og registrering af ferie og fravær.

Fraværsoversigt i ProAbs
Eksempel på medarbejderens overblik over fravær og andre afvigelser i en månedsvisning.
 

Der er dermed en række gode grunde til at samle både feriehåndtering og tidsregistrering i ProMark. De vigtigste argumenter er:

 1. ÉN SMIDIG PROCES FOR BÅDE MEDARBEJDERE, LEDERE OG HR
  som understøtter:
  • Digital opsamling af data om arbejdstid og fravær valideret mod overenskomster til generering af det korrekte løngrundlag
  • En samlet og automatiseret godkendelsesproces
  • En lønproces, hvor der genereres en samlet løn- og fraværsfil uden manuel indtastning med integration til jeres lønsystem – uanset hvilket system I har
  Lederens godkendelsesoversigt i ProAbs
  Eksempel på lederens godkendelsesoversigt 
   
 2. PROAKTIV FERIEPLANLÆGNING
  I får data i realtid og fuldt overblik over planlagt ferie og hvor mange dage, medarbejderne har tilbage. Det giver mulighed for at være mere proaktiv i forhold til ferieplanlægningen, så I sikrer, at medarbejderne får afviklet alle deres feriedage, inden afholdelsesperioden udløber. Dermed kan virksomheden også undgå at skulle indbetale ikke afholdte feriedage til Arbejdsmarkedets Feriefond, hvilket kan være en stor udskrivning med mange medarbejdere. Derudover giver en mere proaktiv ferieplanlægning bedre forudsætninger for at sikre, at den nødvendige bemanding er på plads til at klare de opgaver, der skal løses.

  Afdelingens planlagte fravær på månedsbasis
  Eksempel på afdelingens overblik over planlagt fravær på månedsbasis

  Medarbejderens fraværsoversigt på årsbasis
  Eksempel på medarbejderens overblik over planlagt fravær på årsbasis  Eksempel på lederens overblik over medarbejderes fravær og fraværskonti – både aktuel og fremtidige perioder

   
 3. ØGET TILGÆNGELIG AF DATA
  Data i ProMark kan slå igennem i andre systemlandskaber i virksomheden. Med integration til fx Exchange/Outlook bliver ferie, sygdom og andet fravær tilgængeligt for kolleger. Det giver bedre overblik og mulighed for at yde bedre service over for virksomhedens kunder.
   
 4. FULD SPORBARHED
  Der er fuld sporbarhed gennem logning af data i systemet. Det betyder, at vi opfylder krav i forhold til EU’s persondataforordning (GDPR) og understøtter revisionsspor.
   
 5. MODERNE BRUGERGRÆNSEFLADE
  Feriehåndteringen kan – som mange andre ProMark-moduler – ’pakkes ind’ i vores nye, moderniserede ProPortal, som optimerer processen for alle parter. Den nye portal koster ikke noget, hvis virksomheden i forvejen anvender vores portalløsning.