(Dansk)
.
Kundelogin

Detail & distribution

Store udfordringer – enkle løsninger til komplicerede processer

Vil du have førsteklasses kvalitet og samtidig håndtere den hårde konkurrence inden for detailhandel og distribution? Så afhænger succes ikke blot af kvaliteten af den service dine kunder får, men også af hvor godt du leverer den oplevelse de ikke blot forventer, men efterspørger.

Både detailhandlen, distributører og tredjepartsudbydere står over for problemet med svingende efterspørgsel og kortere leveringstider, mens man samtidig og konsekvent skal imødekomme kundens forventninger. Det kræver overblik og gennemsigtighed for at kunne trimme sin beslutningsproces og foretage de nødvendige operationelle tiltag der gør det muligt at øge fortjenesten, afdække skjulte omkostninger og udnytte de muligheder for kapacitetsforbedringer der findes i både arbejdsstyrke og produktionsapparat.

Hos Mark Information har vi redskaberne til effektivt at hjælpe dig med at forfølge dine mål. ProMark – Mark Informations Workforce Management-løsning – sikrer synlighed i bemandingen, status på arbejdsprocesser og overblik over hvordan udstyret fungerer – alt sammen i realtid. ProMark leverer det nødvendige driftsmæssige overblik der kan håndtere udfordringerne i en virksomhed der kører 24 timer i døgnet, ofte er fysisk placeret på mange lokaliteter og som lever af at håndtere skiftende serviceydelser og kontinuerlige kundetilpasninger.

Optimal personaleplanlægning kræver driftsmæssig kontrol – så ved man at de rette personer er på rette sted. Og det er kun synlighed i realtid der kan hjælpe dig med at træffe de rigtige operationelle beslutninger, fastsætte om du skal gøre mere eller mindre, øge fortjenesten og afdække de skjulte omkostninger og uudnyttede potentialer i din arbejdsstyrke.

Fordele ved ProMark:

Arbejder i realtid Med ProMark får man realtids-synlighed i ordrestatus, i arbejdsstyrken og i tilpasning af leveringsfrister
Medfører færre menneskelige fejl ProMark udmærker sig ved at være enkel i sin opsætning og brugervenlig i det daglige. Den automatiske håndtering af instruktioner sikrer hurtig indlæring, og brugervenlighed mindsker dyre fejl
Sikrer den korrekte løn ProMark registrerer arbejdstid, fravær samt afvigelsesårsager og rådfører gældende overenskomster og aftaler så den rette løn kan udbetales. Derved nedbringes lønomkostningerne ved at automatisere manuelle, fejlbehæftede tids- og lønsystemer
Giver et detaljeret overblik ProMark tilvejebringer et solidt og faktabaseret beslutningsgrundlag som præsenterer det fulde overblik over produktionsprocesserne
Sparer tid til kontrol ProMark registrerer “komme/gå-aktivitet”. Det betyder sparet tid til kontrol og giver større sikkerhed for hvem der færdes på virksomheden. Det frigiver tid til det væsentlige
Detaljeret planlægning ProMarks detaljerede planlægning og opfølgning minimerer sene leverancer og sikrer mod brug af unødvendige ressourcer
Øget produktivitet ProMark måler hvilke arbejdstimer der skaber værdi. Det gør det nemt at se hvor produktiviteten kan øges
Giver et hurtigt afkast ProMark har en gennemsnitlig implementeringstid på kun 90 dage. Det sikrer et hurtigt afkast på din investering