(Dansk)
.
Kundelogin
Få vores nyhedsbrev

Modtag aktuelle nyheder og vigtig viden om Workforce Management ca. en gang om måneden

Nordic Plastics Group

Leveringssikkerheden forbedret med 2% og produktiviteten øget med 5%
Manuel håndtering af løn gået fra 7 dage til 1 dag per måned

Nordic Plastics Group blev skabt i foråret 2012, men er en virksomhed med årtiers erfaring. Nordic Plastics Group er resultatet af en fusion mellem tre plastforetagende: STI Industriplast, Molybon Industriplast og Andrén & Söner – og de har kompetence, viden og aner som strækker sig tilbage til 30’erne.

Selskabet har cirka 175 ansatte og ligger i Trelleborg, Helsingborg, Göteborg og Stockholm.

Nordic Plastics Group ejes af Söderbergföretagen, som blev grundlagt i 1995 og er en industriel gruppe af stærke underleverandører inden for industriplast og plader.

Nordic Plastics Group

"Det var et meget vellykket projekt som holdt sig inden for tids- og omkostningsrammerne, men som frem for alt gjorde, at Nordic Plastics Group nåede sine høje mål. Dette er vigtigt for os i den knivskarpe konkurrence."

Anders Henriksson,
Kvalitetschef, Nordic Plastics Group


Nordic Plastics Group: "Den totale investering tilbagebetalte sig på 6 måneder."

Udfordringen

 • Ikke tilstrækkeligt god leveringssikkerhed
 • Ikke tilstrækkeligt god produktivitet
 • Manglende engagement blandt produktionspersonalet
 • Ikke tilstrækkeligt god omkostningsopfølgning

Projektomfang og succeskriterier

 • At opnå 97% leveringssikkerhed
 • At øge produktiviteten med 5%
 • At muliggøre korrekte for- og efterkalkuler

Metoder

 • Implementering af ProJob
 • Implementering af ProTime med overenskomster og aftaler
 • Integration til Navision

 

Kunden opnåede

 • Identificere afvigelser i bemandingen i realtid
 • Korrekte tal i realtid på faktisk produktionstid
 • Øget bevidsthed og engagement blandt personalet i produktionen
 • Øget bevidsthed om årsager til stoptid i produktionen

Primære resultater

 • Leveringssikkerheden øget med 2% (til godt 97%)
 • Antallet af sent leverede ordrer reduceret med 50%
 • Produktiviteten øget med 5% gennem planlægning i realtid
 • Kvaliteten i omkostningsopfølgningen øget 50%
 • Lønprocessen reduceret fra 7 til 1 dag!